Biuletyn PW / Konkursy / Konkurs „Młodzi innowacyjni dla PGNiG” rozstrzygnięty

Konkurs „Młodzi innowacyjni dla PGNiG” rozstrzygnięty

Joanna Szymańska, doktorantka Wydziału Inżynierii Materiałowej PW została laureatką konkursu PGNiG. Jej projekt pn. Produkcja i badania ultralekkich propantów ceramicznych przeznaczonych do efektywnego wydobycia gazu łupkowego”  ma teraz szansę realnego wykorzystania.

Finał ogłoszonego w maju br. przez Departament Badań i Rozwoju Centrali PGNiG SA konkursu „Młodzi innowacyjni dla PGNiG”, odbył się 25 września br. w Muzeum Gazownictwa. Na konkurs nadeszło aż 50 innowacyjnych projektów. Podczas finału jedenastu starannie wybranych finalistów (trzy 2-osobowe zespoły i 5 osób indywidualnie) przedstawiło zarys swoich projektów przedstawicielom Kapituły. Po burzliwych obradach wybrano 3 zwycięzców.

Główne nagrody zdobyli:

  1. miejsce i nagrodę w wysokości 15 000 zł otrzymała Joanna Szymańska (Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, Zakład Projektowania Materiałów) za projekt pn.: „Produkcja i badania ultralekkich propantów ceramicznych przeznaczonych do efektywnego wydobycia gazu łupkowego”;
  2. miejsce i nagrodę w wysokości 10 000 zł otrzymali Błażej Bartkowski, Maciej Chudy i Jakub Skrzetuszewski (Politechnika Poznańska Katedra Techniki Cieplnej) za projekt pn.: „Zwiększenie efektywności energetycznej w PGNiG SA w oparciu o zastosowanie układu ORC”;
  3. miejsce i nagrodę w wysokości 5 000 zł otrzymali: Łukasz Świrk i Marceli Nowak (Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH w Krakowie) za projekt pn.: „Zastosowanie ozonu jako inhibitora biodegradacji płynu wiertniczego”.

Konkurs skierowany do młodych naukowców, studentów lub doktorantów miał na celu wyszukanie innowacyjnych projektów o charakterze badawczo-rozwojowym, z obszaru działalności Grupy Kapitałowej PGNiG. Projekt miał być nowatorski, a także możliwy do zastosowania w praktyce biznesowej Grupy Kapitałowej PGNiG. Laureatka pierwszej nagrody otrzyma od spółki propozycję realizacji swojego projektu.

Jak pisze w komunikacie PGNiG - Pozytywnym zaskoczeniem był fakt, że wiele złożonych w konkursie propozycji cechowało się nie tylko wysokim poziomem innowacyjności, ale wykazywało konkretne efekty ekonomiczne dla PGNiG. Departament Badań i Rozwoju w ramach obowiązujących procedur przeanalizuje możliwość realizacji dodatkowych projektów.

Więcej informacji o nagrodzonych już wkrótce na stronie konkursu: http://www.pgnig.pl/mlodzi-innowacyjni-dla-pgnig

Źródło: PGNiG

CYTAT TYGODNIA

"

 

Prawdziwy przyjaciel to nie ten,
który odwala za ciebie całą robotę, lecz ten który uświadomi ci, że wszystko masz zrobić sam

 

 

Edward Stachura

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW