Konkurs na najlepszą pracę dyplomową dotycząca Łowicza

Burmistrz Miasta Łowicza Krzysztof ogłosił XVIII edycję Konkursu na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą problematyki związanej z Miastem Łowiczem. Prace można zgłaszać do 30 września 2022 r.

Do konkursu mogą być zgłaszane prace licencjackie, inżynierskie, magisterskie, doktoranckie niezależnie od kierunków studiów, ale tematycznie związane z Łowiczem w dwóch kategoriach:

  • tematyka społeczna (oświata, historia, kultura, kultura fizyczna i sport);
  • tematyka gospodarcza (architektura, infrastruktura techniczna miasta, lokalna przedsiębiorczość, bezrobocie, turystyka).

Celem konkursu jest upowszechnienie dziedzictwa kulturowego Łowicza, promocja badań dotyczących zagadnień społecznych i gospodarczych związanych z historią i współczesnością miasta.

W konkursie mogą wziąć udział autorzy prac dyplomowych, obronionych we wszystkich uczelniach państwowych i niepaństwowych na terenie Polski w latach 2021-2022. Zgłoszenia prac dyplomowych do konkursu mogą dokonywać samodzielnie autorzy prac oraz uczelnie i promotorzy za zgodą autorów. Każda szkoła wyższa może zgłosić do konkursu dowolną liczbę prac dyplomowych.

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są TUTAJ>>

Źródło: Miasto Łowicz
Zdjęcie: Biuletyn PW