Biuletyn PW / Konkursy / Konkurs na najlepszą pracę o Bydgoszczy

Konkurs na najlepszą pracę o Bydgoszczy

Prezydent Bydgoszczy ogłasza konkurs pod nazwą „Nagroda Prezydenta Miasta Bydgoszczy za pracę inżynierską, licencjacką, magisterską lub doktorską związaną z Bydgoszczą”.

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie prac inżynierskich, licencjackich, magisterskich lub doktorskich poruszających problematykę związaną z Bydgoszczą i najlepiej korespondujących z aktualnymi potrzebami miasta. W bieżącej edycji oceniane będą prace obronione w roku akademickim 2013/2014. Dla potrzeb konkursu termin obejmuje okres pomiędzy 1 października 2013 roku a 30 września 2014 roku.

Nagrody główne dla autorów prac stanowią dyplomy i nagrody pieniężne:
za I miejsce - 10 tys. zł. brutto; za II miejsce – 5 tys. zł. brutto; za III miejsce – 3 tys. zł. brutto.

Termin zgłaszania prac upływa 1 grudnia 2014 roku (decyduje data stempla pocztowego).

Ogłoszenie Prezydenta Bydgoszczy
Zarządzenie i Regulamin

Źródło: www.bydgoszcz.pl

CYTAT TYGODNIA

"

 

Prawdziwy przyjaciel to nie ten,
który odwala za ciebie całą robotę, lecz ten który uświadomi ci, że wszystko masz zrobić sam

 

 

Edward Stachura

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW