Konkurs na prace naukowe związane z Bydgoszczą

Do 10 marca 2020 r. można przesyłać zgłoszenia do konkursu o nagrodę Prezydenta Miasta za związane z Bydgoszczą prace magisterskie i doktorskie, inżynierskie i licencjackie oraz nagrodę dla promotorów prac obronionych w roku akademickim 2018/2019.

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie prac poruszających problematykę związaną z Bydgoszczą i najlepiej korespondujących z aktualnymi potrzebami miasta, w szczególności w zakresie: promocji, gospodarki lokalnej, kultury i sztuki, tradycji i tożsamości miasta, turystyki, sportu, oświaty, gospodarki przestrzennej, architektury, ochrony środowiska, ochrony zdrowia, transportu oraz innych dyscyplin i obszarów ważnych dla rozwoju miasta.

Prace są oceniane i nagradzane w dwóch kategoriach:

- prace magisterskie i doktorskie - I miejsce - 10 tys. zł brutto; II miejsce - 5 tys. zł brutto; III miejsce - 3 tys. zł brutto;

- prace inżynierskie i licencjackie - I miejsce - 6 tys. zł brutto; II miejsce - 3 tys. zł brutto; III miejsce - 2 tys. zł brutto;

- nagroda dla promotorów prac - 3 tys. zł brutto.

Więcej informacji o konkursie dostępnych jest TUTAJ>>

Źródło: Urząd Miasta Bydgoszczy