Konkurs na tworzenie Centrów Doskonałości Naukowej Dioscuri

Dioscuri to inicjatywa Towarzystwa Maxa Plancka (MPG), niezależnej niemieckiej instytucji naukowo-badawczej, mająca na celu utworzenie Centrów Doskonałości Naukowej w Europie Środkowej i Wschodniej. Współorganizatorem konkursu jest Narodowe Centrum Nauki.

W pierwszej edycji konkursu w Polsce powstanie do trzech centrów w zakresie nauk ścisłych i technicznych, nauk o życiu oraz nauk humanistycznych i społecznych. Każda instytucja naukowa, która wygra konkurs Dioscuri, otrzyma równowartość 300 tys. euro rocznie do wykorzystania wyłącznie na działalność Centrum Doskonałości Naukowej. Lider projektu za swoją pracę otrzyma 100 tys. euro rocznie. Jak podało NCN, finansowanie jest zaplanowane na okres 5 lat z możliwością jednokrotnego przedłużenia na kolejne 5 lat (pod warunkiem pozytywnej oceny i dostępności środków).

Wnioski muszą zostać złożone wspólnie przez badacza - wybitnego naukowca, który otrzymał stopień naukowy doktora w ciągu ostatnich 15 lat - oraz instytucję naukową, która będzie go gościć umożliwi założenie i prowadzenie Centrum Doskonałości Naukowej Dioscuri. „Nie może to być jednak instytucja, w której badacz ten był zatrudniony w ciągu ostatnich dwóch lat przed złożeniem wniosku” - podkreślono w komunikacie.

Nabór wniosków trwa do 12 lutego 2018 roku.

Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć na stronie NCN

Źródło: naukawpolsce.pap.pl, Katarzyna Florencka
Grafika: www.ncn.gov.pl