Biuletyn PW / Konkursy / Konkurs o Nagrodę Ministra Infrastruktury i Rozwoju

Konkurs o Nagrodę Ministra Infrastruktury i Rozwoju

Decyzją Minister Elżbiety Bieńkowskiej została ogłoszona XVI edycja konkursu o Nagrodę Ministra Infrastruktury i Rozwoju na najlepszą pracę habilitacyjną, doktorską, magisterską i inżynierską z dziedziny TRANSPORT w roku akademickim 2013/2014 oraz na najlepszą książkę o tematyce transportowej.

Wśród proponowanych zagadnień znajdują się m.in.:

  • wpływ rozwoju infrastruktury transportowej na aktywizację wybranego regionu – Polska – Kraje UE,
  • nowe metody projektowania konstrukcji transportowych,
  • ekologia i ergonomia w transporcie,
  • badania i prognoza rozwoju lotnisk w Polsce.

Więcej tematów oraz regulamin w załączniku.

Wnioski przyjmowane są do dnia 31 października 2014 roku, podczas gdy ogłoszenie i wręczenie nagród odbędzie się w grudniu 2014 r.

Kandydatów do Nagrody mogą zgłaszać kierownicy jednostek dydaktyczno-naukowo-badawczych, promotorzy prac dyplomowych, doktorskich oraz sami zainteresowani kandydaci. Udział w konkursie mogą wziąć prace obronione w roku akademickim 2013/2014 oraz książki, które zostały wydane we wskazanym powyżej okresie.

Zgłoszenia należy nadsyłać na adres: Katedra Transportu Szynowego Politechniki Śląskiej w Katowicach, ul. Krasińskiego 8, 40-019, Katowice (tel./fax: (48 32) 603 43 64, e-mail: marek.sitarz@polsl.pl).

Regulamin.pdf 176,53 kB

CYTAT TYGODNIA

"

 

Mierz siłę na zamiary,
Nie zamiar podług sił!…

 

 

Adam Mickiewicz

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW