Biuletyn PW / Konkursy / Konkurs o Nagrodę Prezesa Narodowego Banku Polskiego

Konkurs o Nagrodę Prezesa Narodowego Banku Polskiego

Narodowy Bank Polski ogłosił tegoroczne edycje Konkursów o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską (XI edycja) oraz doktorską i habilitacyjną (VI edycja) z zakresu nauk ekonomicznych. Zgłoszenia konkursowe można nadsyłać do 15 czerwca br.

Celem konkursów jest zwiększanie zainteresowania studentów, absolwentów i pracowników naukowych tematyką makroekonomii i finansów, a w szczególności polityką pieniężną i rynkami finansowymi. W tegorocznych konkursach udział mogą wziąć autorzy prac magisterskich obronionych na uczelniach na terenie Polski w 2017 roku oraz autorzy prac, na podstawie których w latach 2016-2017 na terenie Polski uzyskali stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego.

Prace konkursowe mogą być zgłaszane zarówno przez samych autorów, jak również za ich zgodą przez uczelnie, promotorów i recenzentów.

Kapituła konkursu przyzna autorom najlepszych prac magisterskich:

- pierwszą nagrodę w wysokości 15 000 zł,

- drugą nagrodę w wysokości 10 000 zł,

- trzecią nagrodę w wysokości 7 000 zł,

- dwa wyróżnienia po 5000 zł.

Autorzy najlepszych prac doktorskich otrzymają:

- 30 000 zł nagrody głównej,

- trzy wyróżnienia po 10 000 zł.

Nagrody za najlepsze prace habilitacyjne to:

- 50 000 zł nagrody głównej,

- trzy wyróżnienia po 20 000 zł.

Zgłoszenia konkursowe przyjmowane są do 15 czerwca 2018 r. Regulaminy konkursów oraz formularze zgłoszeniowe znajdują się na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego.

CYTAT TYGODNIA

"

 

Prawdziwy przyjaciel to nie ten,
który odwala za ciebie całą robotę, lecz ten który uświadomi ci, że wszystko masz zrobić sam

 

 

Edward Stachura

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW