Konkurs o Nagrodę Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego ogłosiła 9. edycję Konkursu o Nagrodę Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego. Zgłoszenia przyjmowane będą do 17 sierpnia 2020 r.

Celem konkursu jest inspirowanie rozwoju rynku finansowego i jego innowacyjności poprzez zwiększanie zainteresowania środowiska akademickiego zagadnieniami związanymi z organizacją i funkcjonowaniem rynku finansowego oraz nadzorem nad tym rynkiem. Stanowi przejaw realizacji ustawowych zadań Komisji Nadzoru Finansowego dotyczących podejmowania działań edukacyjnych w zakresie funkcjonowania rynku finansowego.

W IX edycji konkursu mogą wziąć udział autorzy prac doktorskich napisanych w języku polskim, na podstawie których nadano stopień naukowy doktora w Rzeczypospolitej Polskiej w 2019 roku. Autor najlepszej pracy doktorskiej otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości piętnastu tysięcy złotych brutto. Kapituła konkursu może także przyznać wyróżnienie w wysokości pięciu tysięcy złotych brutto.

Zgłoszenia należy nadsyłać pocztą na adres korespondencyjny Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego - ul. Piękna 20, skr. pocztowa nr 419, 00-549 Warszawa, z dopiskiem Konkurs na pracę doktorską (Departament Komunikacji Społecznej), albo składać osobiście w Kancelarii Urzędu KNF, do 17 sierpnia 2020 r. O przyjęciu pracy decyduje data stempla pocztowego albo data wpływu do Kancelarii Urzędu KNF.

Uroczyste ogłoszenie wyników, wręczenie nagrody oraz wyróżnienia nastąpi nie później niż do 30 listopada 2020 r.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty dostępne są TUTAJ>>

Źródło i plakat: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego