Konkurs o Nagrodę Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP

Do 31 marca br. można zgłaszać prace w ramach Konkursu o Nagrodę Rady do spraw Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP na najlepszą pracę magisterską z zakresu uwarunkowań przedsiębiorczości w Polsce.

Celem konkursu jest wyróżnienie najlepszych prac magisterskich z zakresu uwarunkowań przedsiębiorczości w Polsce.

Zgłoszenia prac do konkursu mogą dokonywać:

  • autorzy prac magisterskich po uzyskaniu pozytywnej opinii promotora;
  • promotorzy, za zgodą autora;
  • uczelnie, za zgodą autora.

Do konkursu mogą być zgłaszane prace magisterskie obronione na uczelniach wyższych mających swoją siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w terminie między dniem 1 stycznia 2015 roku, a dniem 31 stycznia 2020 roku.

Prace magisterskie na konkurs należy nadsyłać do 31 marca 2020 roku na adres siedziby Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dla zwycięzców przewidziane są nagrody pieniężne.

Więcej informacji o konkursie dostępnych jest TUTAJ>>

Źródło: Rada ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej