Konkurs o Nagrodę im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Profesora Tadeusza Kotarbińskiego

Kapituła Nagrody im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Profesora Tadeusza Kotarbińskiego zaprasza do udziału w VI edycji konkursu na najwybitniejsze dzieło z zakresu nauk humanistycznych. Laureat otrzyma 50 000 zł na dalszy rozwój naukowy. 

Nagroda jest promocją badań, publikacji humanistycznych i samej humanistyki. Została ustanowiona, by regularnie dawać dowód na istnienie niezwykle silnej grupy polskich naukowców zajmujących się na co dzień humanistyką we wszystkich jej odmianach. Bywa, że wybitne prace z zakresu nauk humanistycznych pozostają niezauważone, podczas gdy ich potencjał naukowy jest ogromny. Prof. Tadeusz Kotarbiński, pierwszy rektor Uniwersytetu Łódzkiego i patron nagrody, był przede wszystkim wybitnym filozofem i doskonałym pedagogiem. Człowiekiem głębokiej refleksji i autorem niezwykle trafnych, ponadczasowych, myśli. 

Dotychczas najważniejsze ośrodki naukowe w Polsce zgłosiły do nagrody 281 dzieł. Wybrano spośród nich 25 prac, które uznano za wybitne wśród znakomitych. Pięć z nich otrzymało nagrodę główną.

Praca do konkursu mogą zgłaszać uczelnie, wydziały, instytuty PAN, wydawnictwa naukowe i inne instytucje naukowe. Każda z tych jednostek może przesłać jedną pracę, która została opublikowana w 2019 r. Spośród ich Kapituła wybierze pięć dzieł nominowanych do nagrody. Nominacje zostaną ogłoszone we wrześniu 2020 r. Autor pracy uznanej za najlepszą otrzyma nagrodę w wysokości 50 000 zł. Wręczenie dyplomów autorom nominowanych dzieł oraz ogłoszenie Laureata Nagrody nastąpi podczas uroczystej gali, która odbędzie się 29 listopada 2020 r. w Filharmonii Łódzkiej. 

Prace należy zgłaszać do 3 kwietnia 2020 na adres: Biuro Rektora Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź, przesyłając jeden egzemplarz pracy (dotyczy także publikacji elektronicznych) wraz z pisemną rekomendacją kierownika jednostki zgłaszającej. Do pracy należy dołączyć zgodę wydawcy na wykorzystanie okładki książki oraz jej opisów marketingowych pochodzących z ogólnodostępnych źródeł do celów promocyjno-marketingowych. Osoby, których prace zostaną nominowane, będą proszone o przesłanie dodatkowych pięciu egzemplarzy swoich książek.

Więcej informacji o konkursie dostępnych jest TUTAJ>>

Źródło i grafika: Uniwersytet Łódzki