Biuletyn PW / Konkursy / Konkurs o Nagrodę im. Prof. Jana Czochralskiego

Konkurs o Nagrodę im. Prof. Jana Czochralskiego

Rektor PW ogłasza konkurs służący promowaniu wybitnych osiągnięć prof. Jana Czochralskiego oraz promowaniu absolwentów studiów I, II lub III stopnia, którzy wykonali prace dyplomowe/doktorskie w obszarze działalności naukowo-technicznej profesora i innych naukowców prowadzących badania w tym zakresie. 

Na Konkurs mogą być zgłaszane prace z obszaru działalności naukowo-technicznej prof. Jana Czochralskiego, w szczególności dotyczące następujących zagadnień:
a) procesy krystalizacji i rekrystalizacji,
b) otrzymywanie, badania struktury i właściwości oraz zastosowania monokryształów,
c) otrzymywanie i właściwości stopów łożyskowych,
d) metody badania struktury stopów metalicznych,
e) sprężyste i plastyczne odkształcenia metali,
f) badania korozyjne sprzężone z badaniami wytrzymałościowymi,
g) stopy metali lekkich, ich struktura, właściwości i zastosowania.

Zgłaszane mogą być również prace dotyczące obszarów działalności naukowo-technicznej prof. Jana Czochralskiego, które nie zostały wymienione powyżej, ale znajdują potwierdzenie w jego dorobku publikacyjnym lub innych przekazach.

2. Nagroda im. Prof. Jana Czochralskiego jest przyznawana w dwóch kategoriach:
a) Nagroda promocyjna dla autora najlepszej pracy dyplomowej
(inżynierskiej, licencjackiej lub magisterskiej) lub doktorskiej - 7 500 zł.
b) Nagroda naukowa za wybitne osiągnięcia naukowe i/lub aplikacyjne - 25 000 zł.

3. Wnioski o Nagrodę mogą zgłaszać:
a) rady wydziałów szkół wyższych,
b) rady naukowe instytutów i ośrodków naukowo-badawczych,
c) członkowie Kapituły.

4. Termin zgłoszenia prac upływa dnia 28 lutego 2014 roku.
Dokumenty wraz z załącznikami należy składać w sekretariacie Kapituły Konkursu:
Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej (pok. 106)
Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa
z dopiskiem „Konkurs o Nagrodę im. Prof. Jana Czochralskiego”

Szczegółowych informacji dotyczących Konkursu udziela Pani Joanna Kuźmicz:

tel.: 22-234-7510; e-mail: J.Kuzmicz@rekt.pw.edu.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie!

Regulamin Konkursu (pdf, 149,03 kB)
Załacznik (doc, 60,50 kB)

CYTAT TYGODNIA

"

 

Milczenie - przyjaciel, który nigdy nie zdradza

Konfucjusz

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW

Logo Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego