Konkurs o nagrodę Ministra Rozwoju i Technologii

To już 60 edycja konkursu/fot. Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Trwa nabór wniosków do konkursu o nagrodę Ministra Rozwoju i Technologii za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinach architektury i budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego. Wnioski można składać do 30 listopada 2022 r.

Konkurs Ministra na najlepsze prace naukowe w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa organizowany jest (z przerwami) od kilkudziesięciu lat. Do konkursu można zgłaszać:

w dziedzinie architektury i budownictwa:

  • projekty zrealizowanych, przebudowanych lub wyremontowanych obiektów budowlanych lub ich zespołów, w szczególności z zastosowaniem nowatorskich rozwiązań techniczno-materiałowych i technologicznych;
  • projekty zrealizowanych obiektów infrastrukturalnych, w szczególności z zastosowaniem rozwiązań przyjaznych środowisku;
  • projekty zastosowanych w praktyce budowlanej nowatorskich rozwiązań technicznomateriałowych i technologicznych

- które zostały zrealizowane i od rozpoczęcia ich użytkowania nie upłynęło więcej niż 3 lata

oraz nie zostały zgłoszone do wcześniejszych edycji konkursu.

w dziedzinie planowania i zagospodarowania przestrzennego do konkursu mogą być zgłaszane:

  • koncepcje architektoniczno-urbanistyczne przestrzeni publicznej, miejskiej, zurbanizowanej realizujące ideę miasta zwartego, ze szczególnym uwzględnieniem: potrzeb ochrony wartości wysoko cenionych, w tym walorów i potrzeb ochrony środowiska, zagadnień niskoemisyjności oraz problematyki projektowania uniwersalnego;
  • projekty studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;
  • projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego realizujące ideę miasta zwartego, ze szczególnym uwzględnieniem: potrzeb ochrony wartości wysokocenionych, w tym walorów i potrzeb ochrony środowiska, zagadnień niskoemisyjności oraz problematyki projektowania uniwersalnego;
  • projekty miejscowych planów rewitalizacji realizujące ideę miasta zwartego,

- które zostały sporządzone lub przyjęte nie wcześniej niż 3 lata przed złożeniem wniosku i nie zostały zgłoszone do wcześniejszych edycji konkursu.

Uczestnikami konkursu mogą być:

  • w dziedzinie architektury i budownictwa – osoby posiadające obywatelstwo polskie oraz cudzoziemcy, którzy w okresie pobytu w Polsce stworzyli lub współtworzyli projekty stanowiące osiągnięcia twórcze;
  • w dziedzinie planowania i zagospodarowania przestrzennego – zespoły autorskie.

 Wnioski wraz z załącznikami należy składać do 30 listopada 2022 r.

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są TUTAJ>>