Biuletyn PW / Konkursy / Konkurs w ramach programu Innowacje Społeczne

Konkurs w ramach programu Innowacje Społeczne

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło drugi konkurs w ramach programu  skierowanego do jednostek podejmujących działania stymulujące rozwój społeczny oraz poprawę jakości życia społeczeństwa. 

Innowacje Społeczne to program wsparcia sektora nauki, otoczenia gospodarczego i sektora organizacji pozarządowych. Skierowany jest do konsorcjów, w których skład wchodzi co najmniej jedna jednostka naukowa i co najmniej jeden przedsiębiorca, albo co najmniej dwie jednostki naukowe. Obligatoryjnie do każdego z takich konsorcjów wchodzi dodatkowy podmiot w postaci organizacji pozarządowej (musi ona posiadać osobowość prawną i mieć siedzibę na terytorium RP), która będzie obowiązkowym Liderem Konsorcjum.

Nabór wniosków rozpoczyna się 10 lutego 2014 roku. Termin ich przyjmowania upływa 26 marca 2014 roku o godzinie 16:00. W dniu otwarcia naboru zostanie udostępniony Generator Wniosków, za pomocą którego będzie można je składać.

Regulamin konkursu można znaleźć TUTAJ.

CYTAT TYGODNIA

"

 

Tu maska maskę dręczy!
Zrzućcie maski!
Zwykłymi stańcie się ludźmi!

 

 

Witold Gombrowicz

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW