Biuletyn PW / Konkursy / Laureaci konkursu "Fizyczne ścieżki"

Laureaci konkursu "Fizyczne ścieżki"

prof. Janusz Kempa ze zwycięzcami konkursu

W dniu 28 marca br. w Warszawie rozegrano finał ogólnopolskiego konkursu "Fizyczne ścieżki".

Konkurs organizowany jest przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych wspólnie z Instytutem Fizyki Polskiej Akademii Nauk. Patronat nad konkursem sprawuje Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagielloński.

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych mogli przysłać do dnia 31 stycznia 2014 r. swoje propozycje prac i pokazów z fizyki w trzech kategoriach:

  • praca naukowa,
  • pokaz fizyczny,
  • esej.

Z grupy ponad 100 prac spełniających określone kryteria merytoryczne wybrano do finału:

  • pięć prac z kategorii praca naukowa,
  • dziewięć prac z kategorii pokaz,
  • cztery prace z kategorii esej.

W najbardziej prestiżowej kategorii praca naukowa pierwsze miejsce zdobyła praca pt.: "Łzy kosmonauty" przedstawiona przez uczniów klasy akademickiej 2d z Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Małachowskiego w Płocku. Praca ta została wykonana przez: Tomasza Sokołowskiego, Bartosza Marchlewicza i Mateusza Zycha. Opiekunem klasy jest prof. nzw. dr hab. Janusz Kempa z Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku.

Politechnika Warszawska Filia w Płocku, zgodnie z porozumieniem zawartym z Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Małachowskiego sprawuje patronat nad Szkołą (m.in. prowadzi zajęcia z fizyki i matematyki z młodzieżą zainteresowaną tymi przedmiotami).

Źródło: PW Filia w Płocku

CYTAT TYGODNIA

"

 

 

Na szczęście słońce rozlewając światło nie pyta ludzi,
czy sobie go życzą, bo rozdzieliliby się na stronnictwa,
a niektóre z nich żądałyby,
ażeby zgasło

 

 

Aleksander Świętochowski

"

21
Maj

Impact'19

08:00 - 22 Maj 16:30

21
Maj

Potencjał naukowy krajowych wydawnictw i czasopism

11:00 - 16:00

21
Maj

BEST Engineering Meeting

12:00 - 21:00

21
Maj

Wykorzystanie danych patentowych i bibliometrii

15:00 - 17:00

21
Maj

Archipelag CIAM. Listy Heleny Syrkus

18:00 - 21:00

23
Maj

XLII Poligraficzne Konfrontacje

10:00 - 16:30

23
Maj

Całkonalia

14:00 - 21:00

23
Maj

Konserwatorium PW

16:15

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW