NCN, MNiSW, MJWPU, POLON - informacja o terminach raportów i konkursów

Centrum Obsługi Projektów PW przygotowało informację o terminach raportów i naborów do konkursów NCN, MNiSW, MJWPU oraz o przesunięciu terminu uzupełniania danych w Polon.

NCN:

1. Terminy rozmów kwalifikacyjnych w konkursach ETIUDA 8 i SONATINA 4

https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2020-03-24-terminy-rozmow-kwalifikacyjnych-etiuda8-sonatina4

2. Wyniki konkursu ALPHORN (polsko-szwajcarskie projekty badawcze)

https://www.ncn.gov.pl/konkursy/wyniki/2020-03-25-alphorn 

Jeden projekt z PW uzyskał finansowanie - prof. J. Hołyst, Wydział Fizyki, kwota przyznana 1 503 386 zł.

MNiSW:

1.Dalsze ograniczenia działalności uczelni w związku z COVID-19 - https://www.gov.pl/web/nauka/dalsze-ograniczenia-dzialalnosci-uczelni-w-zwiazku-z-covid-19

2. Nowy konkurs do badań nad COVID-19 (dla DPK).

https://www.gov.pl/web/nauka/zapowiedz-konkursu-szybka-sciezka-dostepu-do-funduszy-na-badania-nad-covid-19

MJWPU: 

1.podsumowanie:  https://www.funduszedlamazowsza.eu/aktualnosci/wazne-zmiany-dla-obecnych-i-przyszlych-beneficjentow-funduszy-europejskich/

2. https://www.funduszedlamazowsza.eu/aktualnosci/zawieszenie-oceny-merytorycznej-projektow-badawczo-rozwojowych/

3. wydłużenie konkursu 1.1 RPO WM do 30.06.2020 https://www.funduszedlamazowsza.eu/aktualnosci/wydluzenie-konkursu-o-dofinansowanie-laboratoriow-naukowych-do-30-czerwca/

https://www.funduszedlamazowsza.eu/aktualnosci/przedluzenie-terminu-naboru-wnioskow-w-ramach-konkursu-rpma-01-01-00-ip-01-14-099-19/

POLON:

1. Ważna informacja o przesunięciu terminu uzupełniania danych w Polon.

https://www.polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10/przesuniety-termin-sprawozdawczosci-danych-do-systemu-pol-on/493456

Źródło: COP PW