Nabór wniosków na dofinansowanie badań nad koronawirusem

Kolejne 15 milionów złotych z programu Inteligentny Rozwój trafi do naukowców na badania związane z walką z pandemią koronawirusa. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej rozpoczęła nabór wniosków na sfinansowanie nowych zadań badawczych.

Z dodatkowych środków mogą skorzystać naukowcy, którzy już obecnie realizują projekty badawczo-rozwojowe w działaniu „Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R” POIR, w programach TEAM, TEAM TECH, First TEAM, HOMING oraz POWROTY.

O finansowanie ubiegać się może kierownik projektu wraz z jednostką naukową. Zainteresowani powinni złożyć wniosek o wprowadzenie zmian w projekcie. Nowe zadania badawcze muszą dotyczyć tematyki COVID-19, na przykład zagadnień biologicznych koronawirusa SARS-CoV-2, medycznych, epidemicznych, diagnostycznych czy związanych z zarządzaniem kryzysowym.

Zespołom naukowym gotowym podjąć się realizacji nowych zdań badawczych Fundacja oferuje zwiększenia dofinansowania dla już realizowanych projektów oraz ewentualne przedłużenie czasu realizacji tych projektów.

Wnioski można składać do 12 maja 2020 r. Szczegółowe informacje dostępne są TUTAJ>>

Źródło: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej