Nagroda im. Franka Wilczka

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie wraz z nowojorską Fundacją Kościuszkowską zapraszają do nadsyłania zgłoszeń do II edycji konkursu o Nagrodę im. Franka Wilczka. Jej celem jest wyróżnienie młodych polskich naukowców mogących poszczycić się znaczącymi odkryciami w dziedzinie fizyki, astronomii lub nauk pokrewnych.

Opiekunami ustanowionej w 2019 r. Nagrody są Noblista, prof. Frank Wilczek z Massachusetts Institute of Technology oraz Dziekan Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nagroda w wysokości 12 000 dolarów amerykańskich jest fundowana przez Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ oraz Fundację Kościuszkowską.

Do Nagrody mogą być nominowane tylko osoby posiadające obywatelstwo polskie i zamieszkujące na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Nominacji może dokonać ekspert posiadający co najmniej stopień naukowy doktora z dziedziny, w której osoba nominowana dokonała odkrycia zgłoszonego do Nagrody im. Franka Wilczka.

Termin zgłaszania kandydatów do drugiej edycji Nagrody im. Franka Wilczka upływa 28 lutego br. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 10 czerwca, a ceremonia wręczenia nagrody planowana jest we wrześniu.

Regulamin Nagrody oraz wymagane do zgłoszenia dokumenty dostępne są TUTAJ>>

Źródło: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie