Biuletyn PW / Konkursy / Nagroda im. Prof. Remigiusza Kaszubskiego

Nagroda im. Prof. Remigiusza Kaszubskiego

Zarząd Związku Banków Polskich rozpoczął przygotowania do kolejnej edycji Nagrody im. Prof. Remigiusz Kaszubskiego, kreatora innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie bankowości elektronicznej oraz prawa nowych technologii.

Nagroda ustanowiona w 2012 roku ma na celu uhonorowanie osób, których działalność zaznaczyła się w sposób szczególny. Nominowani do Nagrody mogą reprezentować banki, firmy technologiczne lub infrastrukturalne działające w obszarze sektora finansowego oraz środowisko naukowe.

Decyzją Zarządu Związku Banków Polskich, od 2014 r. jednym z podmiotów, które zgodnie z Regulaminem mogą nominować kandydata do Nagrody jest Politechnika Warszawska. W związku z tym, że Nagroda stanowi jedno z najbardziej znaczących wyróżnień dla osób kreujących innowacyjne rozwiązania w dziedzinie bankowości elektronicznej i prawa nowych technologii nasza Uczelnia uzyskała prawo nominacji do Nagrody.

Jednym z laureatów Nagrody za rok 2013 jest prof. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, Dyrektor Centrum Informatyzacji PW, Pełnomocnik Rektora ds. Informatyzacji PW, który otrzymał wyróżnienie za aktywny udział w pracach Forum Technologii Bankowych.

Wnioski tegorocznej edycji wraz z uzasadnieniem można składać do dnia 31 grudnia 2014 r.

Osoba kontaktową jest Sekretarz Nagrody, Pani Ewelina Stępnik, do której należy kierować zgłoszenia z uzasadnieniem wyboru: ewelina.stepnik@zbp.pl, + 48 603 209 449.

Profesor Remigiusz Witold Kaszubski (1970-2012) zdobył uznanie jako ekspert z zakresu prawa bankowego, bankowości elektronicznej, systemów płatniczych, bezpieczeństwa transakcji i nadzoru bankowego. Ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Był profesorem Uniwersytetu Warszawskiego, doktorem habilitowanym nauk prawnych, absolwentem studiów podyplomowych The George Washington University. Odnosił sukcesy w sferze zawodowej i naukowej. Wyróżniał się profesjonalizmem i szczególną konsekwencją realizacji celów. Jego entuzjazm i zaangażowanie pozwalały z niebywałą łatwością integrować środowisko bankowe wokół wspólnych projektów. Z powodzeniem wdrażał  koncepcję innowacyjnej bankowości, służącej rozwojowi nowoczesnego państwa. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu prof. Remigiusza Kaszubskiego w działania wielu organizacji, polski system bankowy, a w szczególności system bankowości elektronicznej, jest jednym z najnowocześniejszych, najbezpieczniejszych i najlepiej funkcjonujących systemów w Europie. Kierując pracami Rady Wydawców Kart Bankowych, zbudował Forum Przeciwdziałania Przestępstwom Kartowym, następnie reaktywował działania Rady Bankowości Elektronicznej, w ramach której zainicjował prace Forum Technologii Bankowych oraz Forum Bezpieczeństwa Transakcji Elektronicznych. Przyczynił się do powołania Komitetu Agentów Rozliczeniowych. Ostatnim ważnym projektem, który realizował był Program SEPA Polska.

Zdjęcie: zbp.pl

CYTAT TYGODNIA

"

 

Prawdziwy przyjaciel to nie ten,
który odwala za ciebie całą robotę, lecz ten który uświadomi ci, że wszystko masz zrobić sam

 

 

Edward Stachura

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW