Nagroda imienia Artura Rojszczaka w roku 2023

grafika Klubu Stypendystów Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej

Termin składania wniosków przez członków klubu upływa 31 stycznia 2023 roku.

Klub Stypendystów Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej po raz siedemnasty ogłasza konkurs o Nagrodę im. Artura Rojszczaka. Promowanie humanistycznej postawy, szerokich horyzontów i umiejętności przekraczania ram wąskich specjalizacji naukowych to główne założenia konkursu.  

Nagroda im. Artura Rojszczaka jest indywidualną nagrodą pieniężną w wysokości 5000 zł przyznawaną młodym doktorom, którzy obronili pracę doktorską w ciągu ostatnich siedmiu lat od złożenia wniosku (okres ten może zostać dodatkowo wydłużony o 12 miesięcy za każde urodzone lub przysposobione dziecko).

- Chodzi więc nie o promowanie „poprawności naukowej”, ale o postawy aktywne, o wyróżnienie ludzi, wokół których coś się dzieje, którzy potrafią swoją pasję naukową przenieść poza własne biurko czy stół laboratoryjny, a więc niezawężających swojego pola widzenia „końskimi okularami” własnej dyscypliny - wyjaśniał intencje powstania nagrody profesor Maciej Grabski, wieloletni prezes FNP i honorowy członek Klubu.

Kandydatów mają prawo zgłaszać członkowie klubu na podstawie informacji własnych i przekazanych im przez środowisko naukowe. Termin składania wniosków przez członków klubu upływa 31 stycznia 2023 roku.

Szczegółowe informacje o nagrodzie dostępne są na stronie: www.klub-fnp.pl