Biuletyn PW / Konkursy / Najlepsza praca z rodziny Statistica

Najlepsza praca z rodziny Statistica

W 16. edycji konkursu na najlepszą pracę doktorską i magisterską zwyciężyło opracowanie obronione na Wydziale Inżynierii Lądowej PW.

Konkurs zorganizowany został przez firmę StatSoft i StatSoft Inc. Jego celem było wyłonienie najlepszej pracy opracowanej z zastosowaniem narzędzi statystyki i analizy danych zawartych w programach z rodziny Statistica. W kategorii prac magisterskich główną nagrodę otrzymała mgr Maja Smarż. Praca zatytułowana „Ocena właściwości betonopodobnych kompozytów polimerowych modyfikowanych odpadowym pyłem perlitowym” została obroniona na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Promotorem pracy była dr  Joanna Sokołowska z Zakładu Inżynierii Materiałów Budowlanych.

Zgodnie z regulaminem konkursu, oprócz nagród pieniężnych dla laureatki i jej promotor, nagrodę otrzymał również Wydział Inżynierii Lądowej. Będzie nią szkolenie dla pracowników wybrane z oferty kursów organizowanych przez StatSoft.

Źródło:  StatSoft Polska Sp. z o.o.

CYTAT TYGODNIA

"

 

Mierz siłę na zamiary,
Nie zamiar podług sił!…

 

 

Adam Mickiewicz

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW