Biuletyn PW / Konkursy / „Nauka to Wolność” plebiscyt

„Nauka to Wolność” z Profesorem Leonem Gradoniem

Profesor Leon Gradoń znalazł się na liście 25 pretendentów do wyróżnienia w plebiscycie „Nauka to Wolność” organizowanym przez MNiSW. Plebiscyt trwa do 4 czerwca 2014 r. Zachęcamy wszystkich do głosowania.

Profesor Leon Gradoń - sylwetka i dokonania

Chemik z Politechniki Warszawskiej, który opracował teorię procesów powstawania i transportu aerozoli oraz mikrocząsteczek w gazach i cieczach. Teoria ta jest wykorzystywana w urządzeniach technicznych oraz medycznych. Badania prof. Gradonia dotyczą mechaniki aerozoli i wykorzystania podstawowych mechanizmów procesów transportu pędu, masy i energii do wyjaśnienia zjawisk zachodzących w układach wielofazowych. Oryginalne hipotezy jego autorstwa, będące rezultatem badań o charakterze podstawowym, doprowadziły do powstania innowacyjnych technologii wdrożonych do produkcji. Rozwiązania te koncentrują się przede wszystkim wokół tematyki ochrony zdrowia, a w szczególności człowieka w środowisku pracy (są związane np. z ochroną układu oddechowego, uzdatnianiem wody do celów pitnych, konstrukcją inhalatorów osobistych oraz inhalatorni zbiorowych do oczyszczania płuc w kopalniach, redukcją zapylenia w strefie działania kombajnów górniczych i, ostatnio, wdrożeniem do produkcji filtrów redukujących zanieczyszczenia z silników Diesla.

Swoje głosy można oddawać TUTAJ

Podobne materiały:

Studenci Politechniki Warszawskiej wśród 25 „Ludzi Wolności”
List od Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Źródło: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

CYTAT TYGODNIA

"

 

Mierz siłę na zamiary,
Nie zamiar podług sił!…

 

 

Adam Mickiewicz

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW