Odkryjmy polskie wynalazki. Konkurs Eureka!

Do 24 stycznia 2022 r. w ramach konkursu Eureka! można zgłaszać wynalazki opracowane w uczelniach i instytutach naukowych zgłoszone do Urzędu Patentowego RP w latach 2019-2020. Zwycięski zespół otrzyma 30 tysięcy złotych, a uczelnia kampanię reklamową o wartości 50 tysięcy złotych.

Do udziału w konkursie zaproszone są polskie uczelnie publiczne i niepubliczne, instytuty badawcze, jednostki naukowe PAN oraz sieci badawcze funkcjonujące na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz z wynalazkami zgłoszonymi do Urzędu Patentowego RP w latach 2019 oraz 2020. 

Ideą cyklu jest przedstawienie wynalazków, które mają zastosowanie w praktyce, mogą być wykorzystane w gospodarce i w produkcji. Sprawdzenie zgłoszeń pod względem formalnym i dopuszczenie do konkursu następuje w redakcji „Dziennika Gazety Prawnej”. W zaplanowanym w pierwszym półroczu 2022 r. cyklu redakcyjnym przedstawione zostaną najciekawsze nadesłane na konkurs inicjatywy.

We wcześniejszej edycji konkursu trzecie miejsce zajął opracowany przez naukowców z Politechniki Warszawskiej „Generator fizycznie niekopiowalnych kluczy kryptograficznych”. Dr inż. Krzysztof Gołofit, kierownik zespołu, i prof. Piotr Wieczorek z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW postanowili wykorzystać mikroskopijne różnice w strukturze układów elektronicznych do stworzenia ultrabezpiecznych układów kryptograficznych. O tym jak powstał pewnego rodzaju cyfrowy odcisk palca, w który można byłoby wyposażać niewielkie układy scalone, zabezpieczając je w ten sposób przed dostępem ze strony niepowołanych osób można przeczytać w materiale Inżynierowie z PW laureatami konkursu „Eureka! DGP - odkrywamy polskie wynalazki”.

Regulamin konkursu „Eureka! DGP - odkrywamy polskie wynalazki” oraz niezbędne dokumenty dostępne są TUTAJ>>

Źródło i grafika: Dziennik Gazeta Prawna