Open Science IV

Zdjęcie przedstawia fragment regału w Bibliotece Głównej PW oraz trzy osoby widoczne w tle

Komisja ma 10 dni na rozpatrzenie wniosku

Pracownicy i doktoranci PW, których dorobek naukowy jest uwzględniany w ewaluacji działalności naukowej Uczelni, mogą składać wnioski w IV edycji programu Open Science, realizowanego w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”.

Nabór trwa od 15 lutego 2023 roku do wyczerpania zaplanowanych na ten rok środków finansowych.

Wsparcie finansowe udzielane jest na publikowanie artykułów w formule otwartego dostępu do treści (Open Access) w czasopismach z dwóch pierwszych decyli wg bieżącego wskaźnika CiteScore bazy Scopus.

Maksymalna kwota wsparcia wynosi 15 000 zł.

Żeby ubiegać się o finansowanie, artykuł musi być zakwalifikowany do publikacji, należy stosować afiliację Warsaw University of Technology oraz złożyć wniosek za pomocą formularza elektronicznego.

Wnioski rozpatrywane są przez powołaną przez Rektora Komisję ds. publikacji. Komisja ma na to 10 dni.

Szczegółowe informacje o programie (w tym regulamin i formularz elektroniczny) są dostępne na stronie www.badawcza.pw.edu.pl.