Biuletyn PW / Konkursy / PW kandydatem do nagrody „Liderzy Zarządzania Uczelniami - LUMEN”

PW kandydatem do nagrody „Liderzy Zarządzania Uczelniami - LUMEN”

Uczelnia została nominowana w dwóch kategoriach: Innowacyjność za „Strategię informatyzacji PW do roku 2020” oraz Infrastruktura „Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW”.

Nagroda jest ufundowana przez Public Consulting Group Polska oraz Fundację Edukacyjną „Perspektywy” w kategoriach:

  • Zarządzanie uczelnią;
  • Innowacyjność;
  • Współpraca z otoczeniem;
  • Infrastruktura;
  • Umiędzynarodowienie.

Nagroda LUMEN w kategorii Innowacyjność (4 nominowanych) przyznawana jest autorom nowatorskich rozwiązań zarządczych i organizacyjnych, których rezultatem są korzystne zmiany dla uczelni oraz jej interesariuszy.

Nagroda LUMEN w kategorii Infrastruktura (6 nominowanych) trafi do osób zarządzających infrastrukturą i przestrzenią uczelni w sposób gwarantujący optymalne wykorzystanie istniejących i budowanych obiektów naukowych i dydaktycznych.

LUMEN to także skrót od Leaders in University Management. Rozstrzygnięcie konkursu I ogłoszenie listy laureatów będzie towarzyszyło pierwszej w Polsce Konferencji Liderów Zarządzania Uczelnią, która odbędzie się 23 i 24 listopada w Warszawie.

Patronat na nagrodą objęli Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Polska Komisja Akredytacyjna oraz Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.
Nad wyłonieniem laureatów czuwać będzie Kapituła pod kierownictwem prof. Michała Kleibera.

CYTAT TYGODNIA

"

 

Prawdziwy przyjaciel to nie ten,
który odwala za ciebie całą robotę, lecz ten który uświadomi ci, że wszystko masz zrobić sam

 

 

Edward Stachura

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW