Regional Prize Winner w konkursie Galileo Masters 2018 dla „NaviSoC”

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW w konsorcjum z firmami ChipCraft Sp. z o.o. oraz Inowatronika Tomasz Radomski został laureatem konkursu Galileo Masters 2018. Nagrodę przyznano za projekt NaviSoC, który jest realizowany przez zespół z Instytutu Mikroelektroniki i Optoelektroniki.

Konkurs Galileo Masters wspierający komercyjne wykorzystanie nawigacji satelitarnej organizowany jest pod auspicjami GSA (European GNSS Agency), Komisji Europejskiej oraz Europejskiej Agencji Kosmicznej.

Zgłoszenia, zawierające pomysły na wykorzystanie nawigacji satelitarnej w codziennym życiu, przyjmowane były od 1 maja do 6 sierpnia 2018 r. W tym roku zgłoszonych zostało 266 kompletnych pomysłów z całego świata, z czego 46 napłynęło z Polski. Wygraną Poland Challenge został nagrodzony projekt NaviSoC pt. „Miniaturowy, dwuczęstotliwościowy, jednoukładowy system scalony do precyzyjnej nawigacji satelitarnej GPS/Galileo zintegrowany z procesorem aplikacyjnym dedykowany do urządzeń IoT o niskim Poborze mocy”. Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej jest liderem w projekcie pod kierownictwem prof. nzw. dr. hab. inż. Witolda Pleskacza z Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki PW.

Zamiarem zespołu jest opracowanie, wyprodukowanie, zbadanie i zademonstrowanie, dwuczęstotliwościowego, jednoukładowego systemu scalonego do precyzyjnej nawigacji satelitarnej GPS/Galileo. System ma być zintegrowany z procesorem aplikacyjnym i ma umożliwiać znaczne zwiększenie dokładności urządzeń mobilnych.

W wyniku realizacji projektu powstanie produkt w postaci układu scalonego, który będzie gotowy do montowania w różnych urządzeniach elektronicznych gdzie występuje konieczność zastosowania jednostki sterującej urządzeniem - mikrokontrolera będącego procesorem aplikacyjnym oraz układu określającego dokładne położenie geograficzne.

Projekt NaviSoC (nr POIR.04.01.04-00-0101/16) jest współfinansowany w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wartość projektu: 6 700 454,84 zł

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 5 799 779,05 zł

Okres realizacji projektu: 2017-2020 r.

Informacje o projekcie dostępne są na stronie navisoc.com

Źródło i zdjęcia: Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki PW