Rozpoczęła się jubileuszowa edycja Powszechnego Internetowego Konkursu dla Uczniów Szkół Średnich - Matematyka

6 listopada 2018 roku rozpoczęła się XX edycja PIK-a czyli Powszechnego Internetowego Konkursu  dla uczniów szkół średnich - Matematyka organizowanego przez Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. 

Podczas uroczystości rozpoczęcia Konkursu, w środę 7 listopada 2018 roku o godz. 12.15 w sali Rady Wydziału w Gmachu Matematyki Politechniki Warszawskiej, zostaną wręczone certyfikaty stypendystów laureatom poprzedniej edycji Konkursu, którzy otrzymują stypendium Fundacji Rodziny Maciejko oraz stypendium Fundacji mBanku.

Zwycięzca XX edycji Konkursu oraz jego nauczyciel otrzymają sprzęt komputerowy ufundowany przez Rektora Politechniki Warszawskiej. Laureaci obecnej edycji Konkursu będą mieli zagwarantowany wolny wstęp na studia na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych, Wydziale Geodezji Kartografii, Wydziale Inżynierii Lądowej, Wydziale Mechatroniki, Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa, Wydziale Transportu oraz na dwóch kierunkach studiów (Budownictwo, Ekonomia) prowadzonych na innych wydziałach Politechniki Warszawskiej. Wszyscy laureaci i wyróżnieni finaliści otrzymają w postępowaniu kwalifikacyjnym na dowolny inny kierunek studiów prowadzony w Politechnice Warszawskiej maksymalną liczbę punktów z matematyki.

Już po raz dziewiąty, Fundacja Rodziny Maciejko ufundowała stypendium dla najlepszego laureata Konkursu spoza dużego miasta, który podejmie studia na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Dodatkowo, z okazji dziesięciolecia powstania, Fundacja Rodziny Maciejko ufundowała specjalne jubileuszowe stypendium dla najlepszej laureatki XX edycji Konkursu.  

Od 2014 roku sponsorem Konkursu jest Fundacja mBanku, która przyznała środki, dzięki którym Konkurs rozgrywany jest aktualnie w oparciu o zmodernizowaną platformę internetową, możliwe stało się stworzenie systemu informatycznego obsługującego nowy etap Konkursu - półfinał, rozbudowa bazy zadań, ujednolicenie redakcji zadań konkursowych oraz wdrożenie prac nad przygotowaniem narzędzia informatycznego dla nauczycieli umożlliwiającego rozgrywanie w szkołach krótkich konkursów matematycznych w oparciu o bazę zadań Konkursu. Dzięki wsparciu finansowemu Fundacji mBanku ruszyła w tym roku II edycja Ligi MiNI Akademii Matematyki. Jest to seria konkursów rozgrywanych na PW, w których uzyskany przez uczestnika wynik zależy od poprawności odpowiedzi oraz czasu, a uzyskane w poszczególnych konkursach wyniki sumują się. Najlepsi w każdym konkursie ligowym oraz w łącznej klasyfikacji Ligi uzyskają automatyczne promocje do wyższych etapów w Powszechnym Internetowym Konkursie dla uczniów szkół średnich – Matematyka. Fundacja mBanku ufundowała również, już po raz czwarty, stypendium dla najlepszego laureata Konkursu, który podejmie studia na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.

Sponsorem konkursu jest Zibi CASIO a nagrody książkowe funduje Wydawnictwo Naukowe PWN. Konkurs uzyskał poparcie Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz został objęty patronatem Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki i Programu Interkl@sa. Patronat medialny sprawuje portal kierunkistudiów.pl.

Organizowany od 1999 roku Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, głównie, lecz nie wyłącznie, klas maturalnych. Jego celem jest promocja młodych, utalentowanych matematycznie ludzi z całej Polski. Jest to przedsięwzięcie unikatowe w skali kraju, skierowane przede wszystkim do uczniów z miejscowości odległych od dużych ośrodków, mające z jednej strony pomóc w przygotowaniu się do matury, a z drugiej zachęcić do studiowania kierunków ścisłych. Spośród laureatów i osób wyróżnionych w poprzednich edycjach Konkursu około 2/3 studiuje lub studiowało na różnych wydziałach Politechniki Warszawskiej. Uczestnicy spoza dużych miast stanowią zwykle ok. 75% uczestników finału.

Konkurs składa się z trzech etapów rozgrywanych poprzez Internet, półfinału oraz finału odbywającego się na Politechnice Warszawskiej. Dwa pierwsze etapy polegają na zaznaczeniu właściwych wariantów odpowiedzi w zadaniach otrzymanych ze strony internetowej Konkursu. Zadania są losowane ze specjalnej bazy opracowanej i stale uzupełnianej przez zespół matematyków z Politechniki Warszawskiej we współpracy z nauczycielami szkół średnich. Po zdobyciu określonej liczby punktów uczestnik przechodzi do następnego etapu. W przypadku niepowodzenia może zacząć zabawę od początku, ponieważ do Konkursu można przystępować dowolną liczbę razy i w dowolnym momencie jego trwania. W trzecim etapie, który trwa w tej edycji do 3 kwietnia 2019 roku, uczestnik losuje zestaw 10 zadań i przesyła je wraz z pełnymi rozwiązaniami drogą elektroniczną lub tradycyjną pocztą do organizatora. Każda taka praca jest oceniana i autor otrzymuje informację o popełnionych ewentualnie błędach. Uczestnicy z najlepszymi wynikami z tego etapu kwalifikują się do półfinałów, które odbywać się będą na Politechnice Warszawskiej i w wybranych szkołach na terenie Polski. W tym etapie należy wskazać w ciągu 90 minut poprawne warianty odpowiedzi w 10 zadaniach wylosowanych ze specjalnie przygotowanej bazy. Osoby, które uzyskają w półfinale co najmniej 21 na 36 możliwych do zdobycia punktów awansują do finału, który odbędzie się 13 kwietnia 2019 roku na Politechnice Warszawskiej. W ciągu 3 godzin jego uczestnicy będą rozwiązywać 5 zadań o dość znacznym stopniu trudności. Uroczyste jubileuszowa gala zakończenia konkursu oraz rozdanie nagród i wyróżnień odbędzie się 25 kwietnia 2019 roku.

Większość zadań konkursowych nie wykracza swoją tematyką poza zakres treści programowych szkoły ponadgimnazjalnej. Nie są to jednak typowe zadania szkolne. Ich poziom trudności wzrasta wraz z etapem, a rozwiązania często wymagają niestandardowego wieloetapowego rozumowania oraz  umiejętności twórczego myślenia. Zadania finałowe są tworzone z myślą o tym by wyłowić uczniów obdarzonych prawdziwym talentem matematycznym.

Więcej informacji, regulamin, szczegółowe relacje z poprzednich edycji Konkursu oraz zdjęcia można znaleźć na stronie: www.konkurs.mini.pw.edu.pl

Źródło: Wydział MiNI PW
Zdjęcie: Biuletyn PW