Biuletyn PW / Konkursy / Ruszył konkurs Popularyzator Nauki

Ruszył konkurs Popularyzator Nauki

Do 15 października 2017 roku wysyłać można zgłoszenia udziału w konkursie Popularyzator Nauki, organizowanym przez Serwis Nauka w Polsce oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Kapituła wybierze laureata Nagrody Głównej oraz pięciu laureatów w następujących kategoriach:

  • Naukowiec - dla osób popularyzujących naukę, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora;
  • Animator - dla osób prowadzących indywidualną działalność popularyzatorską, nieposiadających stopni ani tytułów naukowych (studenci, doktoranci, pracownicy administracyjni uczelni);
  • Zespół - dla grup, które wspólnie popularyzują naukę, tworzonych np. przez naukowców, animatorów popularyzacji, koła naukowe, osoby pracujące nad wspólnymi projektami na rzecz popularyzacji, animatorów nauki w instytucjach typu muzea;
  • Instytucja - o nagrodę ubiegać się mogą instytucje naukowe (np. instytuty, jednostki uczelni), pozanaukowe (np. organizacje pozarządowe, centra nauki) oraz przedsiębiorstwa;
  • Media - o nagrodę ubiegać się mogą zdobyć dziennikarze, zespoły redakcyjne mediów, blogerzy czy zespoły tworzące strony internetowe.

Kandydaci zgłaszać się mogą sami (w przypadku instytucji czy zespołów - za pośrednictwem swoich przedstawicieli), jak również być zgłaszani przez inne osoby (wymagana zgoda zgłaszanego).

W skład kapituły wejdą popularyzatorzy nauki, przedstawiciele środowiska naukowego, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz portalu Nauka w Polsce.

Jak co roku przy okazji konkursu redakcja portalu Nauka w Polsce przyzna pozaregulaminowe Wyróżnienie im. red. Tomasza Trzcińskiego za wzorcową politykę informacyjną. W tej kategorii zgłoszenia nie są przyjmowane; laureata wskaże redakcja.

Zgłoszenia wysyłać można do 15 października 2017 r.

Formularz dostępny jest TUTAJ >>

Konkurs Popularyzator Nauki organizowany jest od 2005 roku. Jest najstarszym i najbardziej prestiżowym tego typu konkursem w Polsce. W ubiegłym roku w kategorii Zespoły zwyciężyło Chemiczne Koło Naukowe „Flogiston” Politechniki Warszawskiej (foto w zajawce).

CYTAT TYGODNIA

"

 

Mierz siłę na zamiary,
Nie zamiar podług sił!…

 

 

Adam Mickiewicz

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW