Trwa nabór do konkursu STRATEG PW

Zdjęcie przedstawia grupę młodych osób stojących na schodach

Zaproponowane rozwiązania powinny zostać zastosowane w Politechnice Warszawskiej

Do 20 grudnia 2022 r. można składać wnioski do pierwszego etapu konkursu STRATEG PW. 

Tematyka zgłaszanych projektów powinna dotyczyć wytworzenia i wdrożenia rozwiązań optymalizujących efektywność energetyczną Politechniki Warszawskiej.

Zaproponowane rozwiązania powinny zostać zastosowane w Politechnice Warszawskiej i wpisywać się w Strategiczne Pola Oddziaływań, zdefiniowane w Strategii PW do roku 2030.

Kierownikiem projektu, może być pracownik Politechniki Warszawskiej posiadający co najmniej stopień naukowy doktora, zaliczony do liczby N i posiadający doświadczenie w kierowaniu grantami uzyskanymi w drodze konkursów organizowanych przez zewnętrzne instytucje finansujące badania.

Szczegółowe informacje dostępne są TUTAJ>>