Trwają konkursy Narodowego Centrum Nauki

Zdjęcie przedstawiające laboratorium

Do 15 czerwca br. można składać wnioski w konkursach Narodowego Centrum Nauki: POLONEZ BIS, OPUS 23 oraz PRELUDIUM 21. Projekty mogą realizować zarówno doświadczeni badacze, jak i naukowcy rozpoczynający karierę.

POLONEZ BIS, współfinansowany przez Komisję Europejską i NCN w ramach grantu Marie Skłodowska-Curie COFUND, to program skierowany do naukowczyń i naukowców z zagranicy zainteresowanych rozwojem swoich karier w polskich instytucjach badawczych. Budżet programu wynosi 55 mln zł. O finansowanie w programie mogą starać się badacze i badaczki, niezależnie od narodowości, tematu i dyscypliny naukowej.

W trzech naborach POLONEZ BIS zostanie zrekrutowanych 120 osób, które mają doktorat lub co najmniej czteroletnie pełnoetatowe doświadczenie badawcze i w ciągu trzech lat przed dniem ogłoszenia konkursu przynajmniej dwa lata mieszkały i pracowały poza Polską. Laureaci konkursu zostaną zatrudnieni przez polskie instytucje na dwa lata na podstawie umowy o pracę. 

OPUS 23 skierowany jest do osób na każdym etapie kariery, również przed doktoratem. Konkurs umożliwia finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania, a także realizowanie badań z użyciem wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych. Czas trwania projektu może wynosić 12, 24, 36 albo 48 miesięcy. Nie ma górnej granicy finansowania dla jednego projektu, a budżet całego konkursu wynosi 400 mln zł. Kierownikami projektu mogą być badaczki lub badacze, którzy mają co najmniej jedną opublikowaną lub przyjętą do druku pracę albo jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe w przypadku działalności naukowej w zakresie twórczości i sztuki. 

PRELUDIUM 21 to konkurs przeznaczony dla naukowczyń i naukowców, którzy nie mają stopnia doktora. Ma za zadanie wsparcie osób rozpoczynających karierę naukową oraz umożliwienie im zakupu lub wytworzenia aparatury specjalistycznej, urządzeń i oprogramowania, których koszt nie przekracza 30 proc. wartości projektu. Umożliwia uzyskanie finansowania projektów trwających 12, 24 lub 36 miesięcy o wysokości odpowiednio: 70 000 zł, 140 000 zł lub 210 000 zł. Budżet PRELUDIUM 21 wynosi 30 mln zł. 

Szczegółowe warunki konkursów dostępne są TUTAJ>>

Źródło i grafika: Narodowe Centrum Nauki