Utrwalamy letnie wspomnienia. Prześlij swój najlepszy fotomoment!

Wakacyjne migawki z podróży? A może cała ich galeria? Zachęcamy wszystkich pracowników Politechniki Warszawskiej do nadsyłania zdjęć, z których najciekawsze zamieścimy w Biuletynie PW.

Zdjęcia własnego autorstwa w formacie jpg. (maksymalnie 3 sztuki) należy nadsyłać na adres: bpw@rekt.pw.edu.pl do 15 września 2017 r. Spośród wszystkich fotografii, jury w składzie: prof. Andrzej Jakubiak, Prezes Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół PW; mgr Teresa Gumołowska, Oddział Zbiorów Specjalnych Biblioteki Głównej PW; mgr Agnieszka Kamińska, Kierownik Biura Rektora PW wybierze dwadzieścia najlepszych prac, które zostaną zaprezentowane w wirtualnej galerii Biuletynu Politechniki Warszawskiej.

Autorzy fotografii - Pracownicy PW, poprzez nadesłanie ich na wskazany powyżej adres poczty elektronicznej BPW wyrażają zgodę na ich nieodpłatną publikację w Biuletynie Politechniki Warszawskiej. Zdjęcia zostaną podpisane imieniem i nazwiskiem autora. Zgłoszenia, które będą zawierać więcej niż trzy fotografie nie będą uwzględniane.

Regulamin

 1. Organizatorem akcji jest Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej, Sekcja Komunikacji Społecznej.
 2. Tematyka zdjęć powinna kojarzyć się z wypoczynkiem i podróżami (np. krajobrazy, przyroda, architektura, aktywny wypoczynek, relaks).
 3. Zdjęcia nie mogą zawierać wizerunków innych osób, chyba że stanowią część większego zgromadzenia/tło zdjęcia. 
 4. Autor zdjęć musi być pracownikiem Politechnikiem Warszawskiej.
 5. Jeden autor może przesłać jedno zgłoszenie zawierające od 1 do 3 trzech zdjęć w formacie jpg. Zgłoszenia zawierające większą ilość zdjęć nie będą brane pod uwagę.
 6. Autor wyraża zgodę na publikację swojego imienia i nazwiska oraz nazwy jednostki PW, w której jest zatrudniony.
 7. Nadawca korespondencji/autor zdjęć nadsyła zgłoszenie z adresu poczty elektronicznej w domenie Politechniki Warszawskiej na adres: bpw@rekt.pw.edu.pl w terminie do 15 września 2017 r.
 8. Wyboru 20 najlepszych fotografii spośród nadesłanych zdjęć dokona Jury powołane przez Organizatora w składzie: prof. Andrzej Jakubiak, Prezes Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół PW; mgr Teresa Gumołowska, Oddział Zbiorów Specjalnych Biblioteki Głównej PW; mgr Agnieszka Kamińska, Kierownik Biura Rektora PW.
 9. Wybrane fotografie zostaną zamieszczone w Biuletynie Politechniki Warszawskiej: www.biuletyn.pw.edu.pl najpóźniej do 30 września 2017 r.
 10. Autorzy zdjęć wyrażają zgodę na ich nieodpłatną publikację w Biuletynie Politechniki Warszawskiej.
 11. Nadesłanie zgłoszenia (zdjęć) jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu.

 GORĄCO ZACHĘCAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU!

Zdjęcie: Biuletyn PW