VI edycja Konkursu o Nagrodę Prezesa Narodowego Banku Polskiego rozstrzygnięta

Coroczny konkurs na najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną z zakresu nauk ekonomicznych to jedna z cyklicznych inicjatyw Narodowego Banku Polskiego, mająca na celu pobudzanie zainteresowania kwestiami ekonomii i finansów.

Celem konkursu jest rozwijanie polskiej myśli ekonomicznej oraz zwiększenie zainteresowania środowiska akademickiego tematyką makroekonomii oraz finansów, a w szczególności polityki pieniężnej i rynków finansowych. Zgłoszeń można było dokonać od 9 kwietnia do 30 czerwca 2018 roku. Przyjmowane były prace, na podstawie których autorzy uzyskali stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w okresie dwóch lat kalendarzowych poprzedzających datę ogłoszenia konkursu, tj. w okresie między 1.01.2016 r. a 31.12.2017 r.

Laureatem tegorocznej edycji konkursu został Pan Bogusław Bujak, autor rozprawy doktorskiej pt. Model organizacji nadzoru bankowego w Polsce, napisanej pod kierunkiem naukowym dr. hab. inż. Janusza Zawiły-Niedźwieckiego, prof. PW. Autor nagrodzonej pracy otrzymał wyróżnienie w wysokości 10 000 zł.

W skład kapituły konkursu weszli: prof. dr hab. Alojzy Nowak, prof. dr hab. Jerzy Żyżyński, prof. dr hab. Jerzy Nowakowski, dr hab. Eryk Łon, prof. UE w Poznaniu, dr hab. Marta Kightley, prof. SGH, dr hab. Feliks Grądalski, prof. SGH oraz dr hab. Kazimierz Kloc, prof. SGH.

Źródło: WZ PW