Biuletyn PW / Konkursy / W Politechnice Warszawskiej ogłoszono konkurs Trzecia Misja Uczelni

W Politechnice Warszawskiej ogłoszono konkurs Trzecia Misja Uczelni

„Trzecia Misja Uczelni” to nowy konkurs Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Agencja wykonawcza Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczy na ten cel 200 mln złotych.

Celem konkursu jest opracowanie i realizacja programów kształcenia i działań dydaktycznych, kursów czy szkoleń we współpracy z podmiotami działającymi na rzecz edukacji, takimi jak np. jednostki samorządu terytorialnego czy organizacje pozarządowe. Uczestnicy programów będą mieli możliwość rozwinięcia swoich umiejętności i uzyskania kompetencji, które pozwolą na ich aktywizację zawodową i społeczną.

- Tworzymy ofertę dla wszystkich, którzy chcą pogłębiać  i rozwijać wiedzę oraz przede wszystkim kładą nacisk na potrzebę rozwoju przez całe życie. Projekt wpisuje się w Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, a w szczególności rozwoju społecznego, którego motorem ma być  dynamiczny  wzrost gospodarki  z konkurencyjnym rynkiem pracy - mówi dr Jarosław Gowin, Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Trzecia Misja Uczelni to nowy konkurs Narodowego Centrum Badań i Rozwoju/fot. Biuletyn PW

Na najlepsze projekty czeka pula 200 mln zł. O dofinansowanie mogą starać się publiczne bądź niepubliczne szkoły wyższe.

- Program daje możliwość otwarcia się uczelni na poszczególne grupy, również te, które do tej pory można było uznać za społecznie wycofane. Uniwersytety, w pewnym stopniu, mogą integrować lokalną społeczność, dając możliwość podnoszenia kompetencji zawodowych coraz większej liczby odbiorców, dodatkowo dostosowując ich wiedzę i kompetencje do rynku pracy - wyjaśnia prof. Aleksander Nawrat, Zastępca Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Prof. Wojciech Żagan z Wydziału Elektrycznego PW/fot. Biuletyn PW

Okres realizacji projektów powinien wynosić od 12 do 36 miesięcy, a efektem konkursu powinno być podniesienie kompetencji u co najmniej 30 000 osób. Nabór wniosków prowadzony będzie wyłącznie drogą elektroniczną i potrwa od 18 maja do 26 czerwca 2018 roku.

- Bardzo się cieszę z inicjatyw, dzięki którym osoby w różnym wieku, zarówno młodsze, jak i starsze, mogą skorzystać z akademickiej oferty edukacyjnej. Przy Politechnice Warszawskiej od lat prężnie działają m.in. Uniwersytet Trzeciego Wieku i Uniwersytet Dzieci, cieszące się ogromnym zainteresowaniem, dlatego jestem pewien, że zrealizowane w ramach konkursu projekty przyniosą korzyść całemu społeczeństwu - podkreśla prof. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej.

Zespół Muzyki Dawnej Continuum przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku Politechniki Warszawskiej/fot. Biuletyn PW

Spotkanie odbyło się 25 maja 2018 roku w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej. Profesor Wojciech Żagan z Wydziału Elektrycznego PW wygłosił wykład pt. "Świet(l)ne opowieści z iluminacją w tle". Wyjątkowym punktem programu był występ Zespołu Muzyki Dawnej Continuum przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku PW, który wystąpił z repertuarem z przełomu XVI i XVII wieku.

Więcej informacji na temat konkursu i jego pełny regulamin dostępne są na stronie NCBR.

Zdjęcia: Biuletyn PW

CYTAT TYGODNIA

"

 

Prawdziwy przyjaciel to nie ten,
który odwala za ciebie całą robotę, lecz ten który uświadomi ci, że wszystko masz zrobić sam

 

 

Edward Stachura

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW