Wykładowca PW „Płocczaninem roku 2020”

Dr inż. Piotr Gryszpanowicz z Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii PW Filii w Płocku zwyciężył w plebiscycie „Płocczanin roku 2020”, organizowanym przez „Gazetę Wyborczą” i Urząd Miasta Płocka.

Dr inż. Piotr Gryszpanowicz - inżynier branży drogowej, w 2005 r. ukończył studia na Politechnice Warszawskiej. Doktor nauk humanistycznych Akademii im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku. Autor wielu projektów drogowych. Zajmuje się historią drogownictwa i przemian urbanistycznych na Mazowszu. W latach 2011–2012 dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku, od 2012 r. wykładowca na Politechnice Warszawskiej, właściciel firmy Road Group. Autor artykułów popularnonaukowych oraz pozycji książkowych.

Laureat Ogólnopolskiego Konkursu „Modernizacja Roku 2010” za rewitalizację parku na Wzgórzu Tumskim oraz w roku 2011 Plebiscytu „Z Tumskiego Wzgórza” za modernizację płockich skrzyżowań. W 2019 r. za wybitne zasługi oraz całokształt działalności na rzecz województwa mazowieckiego wyróżniony przez marszałka województwa mazowieckiego medalem pamiątkowym „Pro Masovia”.

Źródło: PW Filia w Płocku
Zdjęcia: Agencja Gazeta, PW Filia w Płocku