Wyniki konkursu POSTDOC PW

W rozstrzygniętej pierwszej edycji konkursu w ramach programu POSTDOC PW do finansowania skierowano 10 projektów.

Celem programu POSTDOC PW jest wzmocnienie potencjału badawczego Politechniki Warszawskiej poprzez zatrudnienie nauczycieli akademickich na stanowiskach adiunkta w grupie pracowników badawczych lub pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w grupie pracowników naukowo-badawczych lub naukowo-technicznych.

Program jest częścią realizowanego w Politechnice Warszawskiej projektu „Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza”.

Lista wniosków rekomendowanych do finansowania dostępna jest TUTAJ>>

Źródło: Biuro Projektu IDUB