Wyniki konkursu na granty aparaturowe

W konkursie na granty aparaturowe w ramach realizowanego w Politechnice Warszawskiej projektu „Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza” do finansowania skierowano 22 projekty.

Celem konkursu jest wzmocnienie potencjału badawczego Politechniki Warszawskiej poprzez zakup specjalistycznej aparatury badawczej.

Lista laureatów konkursu na granty aparaturowe dostępna jest TUTAJ>>

Źródło: Biuro projektu IDUB