Biuletyn PW / Konkursy / XXIII Konkurs o Nagrodę Siemensa rozstrzygnięty

XXIII Konkurs o Nagrodę Siemensa rozstrzygnięty

Jury XXIII edycji Konkursu o Nagrodę Siemensa oraz VIII edycji Konkursu o Nagrodę Siemensa dla Absolwentów Automatyki i Robotyki, a także II edycji Konkursu dla Absolwentów Elektroenergetyki, wybrało zwycięzców w każdej z kategorii.

Konkurs o Nagrodę Siemensa, ogłaszany na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Politechniką Warszawską a firmą Siemens Sp. z o.o., służy promowaniu wybitnych osiągnięć w technice i badaniach naukowych prowadzonych przez pracowników instytucji akademickich i pozaakademickich w Polsce. Fundatorem Nagrody jest Siemens Sp. z o.o.

W Konkursie o Nagrodę Siemensa mogą być przedstawiane prace związane z zakresem działalności firmy Siemens AG, a przede wszystkim z następującymi obszarami nauki i inżynierii:

 • elektrotechnika i energetyka, w szczególności w zakresie wytwarzania, przesyłania
  i wykorzystywania energii elektrycznej;
 • elektronika i informatyka oraz automatyka i robotyka;
 • transport szynowy oraz zarządzanie i sterowanie ruchem.

Ponadto przyjmowane są prace z zakresu zaawansowanych technologii ochrony środowiska, budowy maszyn, inżynierii materiałowej i innych dyscyplin mających zastosowanie lub wspomagających dziedziny wymienione powyżej. Decydującym kryterium przy nagradzaniu zgłaszanych prac są ich walory aplikacyjne.

Lista laureatów XXIII Konkursu o Nagrodę Siemensa:

Nagroda promocyjna

 • dr inż. Tomasz Pięciak, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, za pracę doktorską pod tytułem: Non-stationary noise estimation in accelerated parallel MRI data.

Nagroda badawcza

 • prof. dr hab. inż. Dariusz Mikielewicz i dr hab. inż. Jan Wajs, Politechnika Gdańska, za pracę pod tytułem: Zagospodarowanie ciepła odpadowego z bloku energetycznego poprzez zastosowanie obiegu ORC dogrzewanego parą z upustu oraz nowych wysokosprawnych konstrukcji wymienników ciepła.

VIII Konkurs o Nagrodę Siemensa dla Absolwentów z dziedziny Automatyki i Robotyki:

Nagroda I stopnia

 • Krzysztof Szczurek, Politechnika Wrocławska, za pracę magisterską pod tytułem: System sterowania wiązką lasera w projekcie AWAKE w CERN.

Nagroda II stopnia

 • Paweł Mync, Politechnika Śląska, za pracę magisterską pod tytułem: Zastosowanie systemu ekspertowego do diagnozowania wybranego układu automatyki.

Nagroda III stopnia

 • Michał Muszyński, Politechnika Łódzka, za pracę inżynierską pod tytułem: Zastosowanie kontrolera PLC do sterowania procesem nakładania fosforu na jarzniki halogenowe.

II Konkurs o Nagrodę Siemensa dla Absolwentów z dziedziny Elektroenergetyki:

Nagroda I stopnia

 • Jakub Ciarka, Politechnika Warszawska, za pracę inżynierską pod tytułem: Współpraca pojazdów elektrycznych z miejskimi sieciami dystrybucyjnymi niskich napięć.

Nagroda II stopnia

 • Bartłomiej Pasternak, Politechnika Łódzka, za pracę inżynierską pod tytułem: Badania izolacyjnych estrów syntetycznych w układzie o polu nierównomiernym z przegrodą izolacyjną przy napięciu udarowym piorunowym biegunowości ujemnej.

Nagroda III stopnia

 • Patryk Brudnias, Politechnika Warszawska, za pracę magisterską pod tytułem: Tworzenie układów logiki stacyjnej opartej na przesyle sygnałów GOOSE z wykorzystaniem urządzeń firmy C&C.

Nagrody zostaną wręczone dnia 18 czerwca 2018 r. podczas uroczystości promocji doktorskich i habilitacyjnych w Małej Auli Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej.

CYTAT TYGODNIA

"

 

Prawdziwy przyjaciel to nie ten,
który odwala za ciebie całą robotę, lecz ten który uświadomi ci, że wszystko masz zrobić sam

 

 

Edward Stachura

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW