YOUNG PW

Zdjęcie przedstawia mężczyznę piszącego przy biurku

Maksymalny budżet jednego projektu badawczego wynosi 150 000 zł. 

Ruszyła I edycja konkursu „YOUNG PW” realizowanego w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”. Wnioski o finansowanie można składać do 31 stycznia 2023 r.

YOUNG PW ma za zadnie wsparcie rozwoju naukowego młodych naukowców, tj. doktorantów i pracowników Politechniki Warszawskiej prowadzących działalność naukową, którzy są zaliczeni do liczby N i nie posiadają stopnia doktora albo posiadają stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat, zgodnie z art. 360 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r. poz. 574,z późn. zm.).

Maksymalny budżet jednego projektu badawczego to 150 000 zł. Tematyka powinna dotyczyć badań z zakresu Strategicznych Pól Oddziaływań określonych w Strategii rozwoju Politechniki Warszawskiej do roku 2030. Oceniana będzie m.in.: innowacyjność, wartość naukowa projektu, jakość planu badawczego, integracja zespołów badawczych z różnych jednostek uczelni oraz dorobek naukowy wnioskodawcy. 

Sama ocena wniosków będzie dwuetapowa. Pierwszej oceny dokonają Rady Naukowe CB POB lub komisja konkursowa BEYOND POB. W drugim etapie przez przedstawicieli poszczególnych Rad Naukowych CB POB i komisji BEYOND POB tworzona będzie wspólna lista rankingowa. 

Listy wniosków zakwalifikowanych do finansowania zostaną opublikowane na stronie www.badawcza.pw.edu.pl 

Szczegółowe informacje dostępne są TUTAJ>>