Za nami I etap Quizu o PW

Kilkadziesiąt osób spotkało się 27 listopada 2020 r. na platformie Teams, żeby wziąć udział w pierwszej turze konkursu wiedzy o Politechnice Warszawskiej.

Zapisy do pierwszej edycji wyjątkowego politechnicznego quizu trwały do 25 listopada włącznie. Zgłaszać mogli się studenci, doktoranci i pracownicy PW korzystający z adresów mailowych w domenie @pw.edu.pl.

Prowadzącymi wydarzenie online byli prof. Janusz Walo, Dziekan Wydziału GiK i Paulina Chrobocińska, Główny Specjalista w Biurze Dziekana Wydziału MEiL. 

Nad prawidłowym przebiegiem quizu czuwała komisja w składzie: prof. Robert Zalewski, Prorektor ds. Studenckich, Urszula Okulska-Deblessem, Kierownik Biura ds. Promocji i Informacji, Paulina Chrobocińska i Władysław Olejnik, Przewodniczący Komisji Promocji i Współpracy Zewnętrznej Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej.

Spotkanie moderowała Agnieszka Kapela z Biura ds. Promocji i Informacji.

W pierwszym etapie uczestnicy zmierzyli się z 50 pytaniami dotyczącymi wydziałów, nauki, architektury, historii, wiedzy ogólnej. Zawodnicy mieli okazję przekonać się, czy wiedzą wystarczająco dużo o politechnicznych świętach, jednostkach PW, postaciach związanych z naszą Uczelnią, a nawet... sprawdzić wiedzę dotyczącą elewacji Gmachu Głównego PW. Różnorodność tematyczna zaskoczyła wielu zawodników, a o tym, czy pytania I etapu rzeczywiście były trudne, można się przekonać TUTAJ>>

Wszyscy, którzy przystąpili do wyzwania, na swoje skrzynki pocztowe otrzymali maila zwrotnego z dostępem do formularza konkursowego. Wyniki można sprawdzić również w zakładce „Prace” w zespole „Quiz o PW 2020” w MS Teams.

II etapu konkursu odbędzie się 10 grudnia o godz. 13.00.

Quiz jest organizowany pod patronatem Zespołu ds. społecznej odpowiedzialności Politechniki Warszawskiej. Realizatorem quizu jest Biuro ds. Promocji i informacji.

Źródło: BPiI PW