Zagłosuj w plebiscycie „Złoty Inżynier 2021”

Do 20 lutego 2022 r. trwa głosowanie w plebiscycie „Złoty Inżynier 2021”, organizowanym przez „Przegląd Techniczny” i Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelną Organizację Techniczną.

W gronie kandydatów do tytułu są m.in.: dr hab. inż. Mirosław Rodzewicz, prof. uczelni z Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa, dr inż. Agnieszka Siemion z Wydziału Fizyki, dr inż. Konrad Markowski z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych oraz absolwenci PW.

Listę kandydatów do tytułu „Złoty Inżynier 2021” związanych z Politechniką Warszawską publikujemy w kolejności alfabetycznej:

  • mgr inż. Tomasz Detka - absolwent automatyki i robotyki na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej, zajmuje się tematyką bezpieczeństwa pojazdów elektrycznych oraz elektrochemicznych magazynów energii. Zawodowo związany z Siecią Badawczą Łukasiewicz - PIMOT. Uczestniczy w pracach konsultacyjnych w zakresie prawa dotyczącego elektromobilności;
  • mgr inż. Elżbieta Janiszewska-Kuropatwa - wieloletni dyrektor departamentu w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego. Podsekretarz Stanu w Ministerstwach Budownictwa i Infrastruktury (2006-2008). Wykładowca Politechniki Warszawskiej oraz Szkoły Głównej w Warszawie. Członkini Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych, gdzie od 2018 r. jest wiceprezesem;
  • dr hab. inż. Arkadiusz Kamiński - absolwent Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku, prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego Oddział w Płocku. Zajmował się badaniami dotyczącymi ochrony środowiska i opracowaniami dla przemysłu rafineryjno-petrochemicznego. Ekspert w PKN ORLEN w obszarze operacyjnym. W latach 2009-2018 pełnił funkcję dyrektora Biura Ochrony Środowiska PKN ORLEN;
  • inż. Dariusz Kruk - absolwent studiów podyplomowych na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, jako pracownik wiodących firm w branży budowlanej (Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych - 7 SA, STRABAG Sp.z o.o. oraz TRAKCJA SA) brał udział w największych projektach modernizacyjnych linii i stacji kolejowych w Polsce;
  • dr inż. Konrad Markowski - absolwent Politechniki Warszawskiej, pracownik naukowy Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych. Specjalizuje się w technologii nowych czujników światłowodowych. Jest autorem licznych publikacji w naukowych periodykach krajowych i zagranicznych. Otrzymał liczne nagrody uczelniane oraz Nagrodę Naukową PAN w 2018 r. Prezes Koła Zakładowego Stowarzyszenia Elektryków Polskich na Politechnice Warszawskiej. Jest opiekunem i założycielem Koła Naukowego Fiber Team;
  • mgr inż. Janusz Onyszczuk - inżynier z Warszawy, absolwent Politechniki Warszawskiej, specjalista ds. systemów zarządzania oraz narzędzi, metod i technik ciągłego doskonalenia, pełnomocnik ds. zintegrowanego systemu zarządzania w firmie Asmet. Członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich;
  • dr hab. inż. Mirosław Rodzewicz, prof. uczelni - specjalista z zakresu lotniczych konstrukcji kompozytowych i samolotów bezzałogowych, pracownik naukowy Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Członek Polskiego Stowarzyszenia Aeronautyki i Astronautyki, w którym sprawował funkcję prezesa. Skonstruował kilka lotni i motolotni. Był trenerem lotniarskiej kadry narodowej. Pilot szybowców, odbył też szkolenie samolotowe;
  • dr inż. Agnieszka Siemion - absolwentka Politechniki Warszawskiej. Specjalistka w zakresie optyki, optyki dyfrakcyjnej, holografii, optyki THz i termowizji. Kieruje Laboratorium Informatyki Optycznej Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej. W 2018 r. została laureatką programu Lider (NCBR). Zdobywczyni tytułu „Młody Inżynier 2019”.

Głos można oddać na stronie internetowej: plebiscyt.przeglad-techniczny.pl, gdzie znajduje się pełna lista kandydatów lub listownie, za pomocą kuponu zamieszczonego w „Przeglądzie Technicznym”.

Źródło: Przegląd Techniczny
Zdjęcie: Biuletyn PW