Zaproszenie do udziału w projekcie RENOIR

W związku z otrzymaniem dodatkowych środków z Komisji Europejskiej dla projektu RENOIR (Reverse Engineering of Social Information Processing), rusza konkurs na udział w projekcie dla pracowników i doktorantów Politechniki Warszawskiej.

Wybrane osoby będą mogły odbyć staże naukowe od 1 do 12 miesięcy, w okresie 2018-2019, u następujących Partnerów/Beneficjentów Projektu:

 • Stanford University, USA,
 • Rensselaer Polytechnic Institute, USA,
 • Carnegie Mellon University, USA,
 • Northeastern University, USA,
 • Notre Dame University, USA,
 • University of California at Davis, USA,
 • University of California Santa Cruz, USA
 • Nanyang Technological University, Singapur,
 • Slovenska Tiskovna Agencija (Słoweńska Agencja Prasowa), Słowenia.

Preferowane będą osoby, które posiadają już osiągnięcia naukowe lub rozpoczynają studia doktoranckie związane z tematyką głównych Pakietów Roboczych RENOIR:

 • Data infrastructure for social information,
 • Data-mining/machine-learning for reverse engineering of social information processing,
 • Modeling of information inference in social networks.

Projekt RENOIR należy do Programu RISE Akcji Marii Skłodowskiej Curie i jest finansowany z Programu Horyzont 2020 oraz ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W dotychczasowych pracach Projektu w Politechnice Warszawskiej biorą udział pracownicy i doktoranci Wydziałów: Fizyki, Matematyki i Nauk Informacyjnych oraz Elektroniki i Technik Informacyjnych.  

Opis Projektu, wybrane publikacje i raporty ze staży są dostępne poprzez www.renoirproject.eu oraz twitter.com/RENOIRprojectEU. Informacji udziela także Koordynator Projektu prof. Janusz Hołyst.

Zgłoszenia do Projektu (CV, lista publikacji, list motywacyjny) można przesyłać na adres: jholyst@if.pw.edu.pl do dnia 9 grudnia 2017 roku.

Źródło: Pracownia Fizyki w Ekonomii i Naukach Społecznych, prof. Janusz Hołyst
Grafika: www.renoirproject.eu