Dwadzieścia lat Wielkiej Muzyki w Małej Auli

Zdjęcie koncertu jubileuszowego Wielka Muzyka w Małej Auli

Jubileuszowy koncert z cyklu Wielka Muzyka w Małej Auli/ fot. Tomasz Murawski

22 października 2022 roku w Politechnice Warszawskiej wybrzmiał wyjątkowy koncert wieńczący dwadzieścia lat cyklu Wielkiej Muzyki w Małej Auli. Po raz czwarty na jednej scenie spotkały się wszystkie zespoły artystyczne uczelni: Teatr, Chór, Zespół Pieśni i Tańca oraz Orkiestra Rozrywkowa Politechniki Warszawskiej.

Formuła koncertu została oparta na jednym z dwóch założeń - „Wielka Muzyka” ma być swoistą sceną dla Pereł w Koronie Artystycznej PW. Na jednej scenie  zobaczyliśmy i usłyszeliśmy Chór Akademicki PW, Orkiestrę Rozrywkową PW, Teatr PW oraz Zespół Pieśni i Tańca PW.

Zdjęcie przedstawia osoby grające na instrumentach podczas koncertu

Był to już 120 koncert z cyklu Wielka Muzyka w Małej Auli/ fot. Tomasz Murawski

Prof. Andrzej Jakubiak, po powitaniu widzów, przedstawił genezę Wielkiej Muzyki w Małej Auli i krótką historię minionych dwudziestu lat. Koncert rozpoczął się nawiązaniem do historycznie pierwszych koncertów - najpierw dwa akordeony i „Libertango” Astora Piazzoli z tańczącymi parami (reminiscencja pierwszego w historii WMwMA, który odbył się 29 października 2002 r.), potem monumentalna „O Fortuna” Carla Orffa z Carminy Burana (reminiscencja pierwszego z tzw. wielkich, w Dużej Auli). Po tym wstępie nastąpiły dwie godziny spektaklu muzyczno-tanecznego, przeplatanego zabawnymi wstawkami teatralnymi ze „Snu nocy letniej” Szekspira w wykonaniu artystów Teatru Politechniki Warszawskiej.

Zespół Pieśni i Tańca PW ujął publiczność wspaniałym mazurem ze „Strasznego Dworu” Stanisława Moniuszki, a Orkiestra Rozrywkowa „The Engineers Band” zaskoczyła nowymi aranżacjami znanych przebojów muzyki rozrywkowej w wykonaniu niezwykle utalentowanej młodzieży. Znakomicie zabrzmiała kapela Zespołu Pieśni  i Tańca, a w połączeniu z „Inżyniersami” mieliśmy w zasadzie na scenie orkiestrę symfoniczną, co skomentował prof. Jakubiak - Na naszych oczach narodziła się Orkiestra Symfoniczna Politechniki Warszawskiej. Pod koniec koncertu Rektor PW, prof. Krzysztof Zaremba, wręczył dyplomy uznania kilkunastu osobom szczególnie zaangażowanym w Wielką Muzykę, zarówno w aspekcie artystycznym, jak i organizacyjnym. Zamiast tortu urodzinowego publiczność została „poczęstowana” smakowitymi kąskami muzycznymi, w tym bisowaną „Bochemian Rapsody”. Jubileuszowy koncert cyklu Wielka Muzyka w Małej Auli pokazał artystyczną stronę społeczności Politechniki Warszawskiej. Tego Dnia Duża Aula Politechniki Warszawskiej gościła ponad tysięczną widownię.

Zdjęcie przedstawia Rektora PW wręczającego dyplomy

Rektor PW prof. Krzysztof Zaremba wręczył pamiątkowe dyplomy osobom angażującym się w organizację koncertów/fot. Tomasz Murawski

Historia koncertów z cyklu Wielka Muzyka w Małej Auli

Warto wspomnieć genezę koncertów wybrzmiewających w murach uczelni i od dwudziestu lat budzących wyjątkowe zainteresowanie jej społeczności. W październiku 2002 r. ówczesny Prorektor ds. Studenckich, prof. Andrzej Jakubiak, zaproponował nową formułę kształtowania „inteligencji technicznej” w postaci cyklicznych koncertów muzyki zarówno rozrywkowej, jak i klasycznej. Koncerty miały promować w środowisku inżynierów i przyszłych inżynierów kulturę wyższą i być także swoistą sceną dla zespołów artystycznych Politechniki Warszawskiej. Projekt został szybko wdrożony, między innymi dzięki zaangażowaniu naszych studentów, którzy mieli również wykształcenie muzyczne. Do dzisiaj prof. Jakubiak we współpracy z Samorządem Studentów PW zrealizował już 120 koncertów, z których większość odbyła się zgodnie z nazwą cyklu w Małej Auli. Oprócz naszych zespołów oglądaliśmy takie gwiazdy muzyki, jak Hanna Banaszak, Vadim Brodzki, Ania Rusowicz, Halinka Mlynkova, Kasia Kowalska, Michał Milowicz i wiele, wiele innych. 29 koncertów cyklu przeniosło się do Dużej Auli, gdzie przedstawiano wielkie dzieła, jak np. „Carmina Burana” Carla Orffa, „Siedem Bram Jerozolimy” pod batutą kompozytora Krzysztofa Pendereckiego, czy też operę „Tosca” Pucciniego. W Dużej Auli miała miejsce polska prapremiera musicalu „Wonderful Town” Leonarda Bersteina, a VIII Symfonia „Tysiąca” Gustava Mahlera była dziesiątym wykonaniem w Polsce i wymagała zaangażowania ponad 500 artystów (2 orkiestry symfoniczne, 7 chórów i 8 wybitnych solistów operowych). Pięć odbyło się w kościołach. W ramach cyklu wystąpiły m.in. Filharmonia Narodowa, Orkiestra Polskiego Radia, Orkiestra Akademii Beethovenowskiej, Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus. Według ostrożnych szacunków w koncertach „Wielkiej Muzyki” wzięło udział ponad 5 000 artystów, których obejrzało i wysłuchało ponad 70 000 osób.

- Z perspektywy stu dwudziestu koncertów mogę po raz kolejny zaryzykować tezę, że Wielka Muzyka w Małej Auli spełniła swoją rolę i wpisała się na trwałe w historię Politechniki Warszawskiej, jako jeden z ważnych instrumentów realizacji misji kształtowania inteligencji technicznej (ta idea jest mi szczególnie bliska!) - podsumował prof. Andrzej Jakubiak.