Uroczystości pogrzebowe prof. Janusza Stanisława Przemienieckiego

5 sierpnia 2019 r. na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie odbyły się uroczystości pogrzebowe prof. Janusza Stanisława Przemienieckiego, doktora honoris causa Politechniki Warszawskiej. Prochy Profesora zostały złożone w kolumbarium cmentarza przy udziale wojskowej asysty honorowej. 

Prof. Janusz Stanisław Przemieniecki zmarł 29 listopada 2017 r. Pogrzeb odbył się na Florydzie. Rodzina Profesora podjęła decyzję o złożeniu części Jego prochów w Polsce, na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie.

Profesor Janusz Stanisław Przemieniecki urodził się 30 stycznia 1927 r.  w Lipnie. W wieku 17 lat jako absolwent słynnej szkoły Konarskiego brał udział w Powstaniu Warszawskim. Po upadku zrywu niepodległościowego na siedem miesięcy został osadzony w stalagach (obozach jenieckich dla szeregowych i podoficerów) na terenie Niemiec i Austrii. Po wyzwoleniu obozów nie zaprzestał służby wojskowej, kontynuując ją w Armii Brytyjskiej.

Rok po wojnie podjął studia w Wielkiej Brytanii, kończąc je pierwszym stopniem inżyniera w dziedzinie lotnictwa. Na tej samej uczelni uzyskał drugi stopień inżyniera. Dorobek prof. Przemienieckiego to również Dyplom Wyższej Szkoły Akademii Rządu Amerykańskiego i Dyplom Wyższej Szkoły Wojennej. Został także zarejestrowany jako profesjonalny inżynier w Wielkiej Brytanii i amerykańskim stanie Ohio. W 1988 r. na Uniwersytecie Londyńskim uzyskał stopień naukowy odpowiadający polskiemu doktorowi habilitowanemu.

Po ukończeniu studiów został zatrudniony w Bristol Aeroplane Company, gdzie bardzo szybko awansował. Był odpowiedzialny m.in. za konstrukcje wielu nowych samolotów, w tym myśliwca Bristol 188, przekraczającego trzykrotnie prędkość dźwięku. 

W październiku 1961 r. został profesorem Instytutu Technologicznego Amerykańskich Sił Powietrznych, gdzie pracował 34 lata, aż do emerytury. Na tej uczelni był Dziekanem, a później Rektorem, który zrewolucjonizował tamtejszy sposób kształcenia - wprowadził studia doktoranckie, unowocześnił i przystosował system nauczania aeronautyki i astronautyki, optoelektroniki.

Lista naukowych publikacji prof. Przemienieckiego to ponad 60 tytułów w czasopismach naukowych, które podzielić można na dwie grupy tematyczne - mechanika konstrukcji i metody matematyczne w obronności. Profesor jest uznawany za specjalistę na światowym poziomie. Odgrywał kluczową rolę w kształtowaniu i analizie integralnych elementów kadłuba i skrzydeł samolotu Concorde - do dzisiaj największego osiągnięcia lotnictwa cywilnego.

Lista działań, przedsięwzięć, odkryć oraz publikacji prof. Janusza Stanisława Przemienieckiego jest bardzo długa. Otrzymał za nie wiele nagród i odznaczeń: Dwie Rangi Prezydenckie - srebrna i złota - z rąk prezydenta USA Ronalda Reagana, najwyższe odznaczenie dla osoby cywilnej nadane przez Amerykańskie Siły Powietrzne, członkostwo ekskluzywnego klubu miast i cechów Instytutu Londynu, Medal Amerykańskiego Instytutu Aeronautyki i Astronautyki.

W Polsce prof. Przemieniecki został uhonorowany tytułem doktora honoris causa Politechniki Warszawskiej oraz Wojskowej Akademii Technicznej. Otrzymał również: Krzyż Powstania Warszawskiego, Krzyż Armii Krajowej, Medal Wojska Polskiego, Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski.

Poniżej: zdjęcia z uroczystości pogrzebowych z dnia 5 sierpnia 2019 roku, które odbyły się na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. 

Zdjęcia: P. Rogeński (prof. J. Przemieniecki)
Biuletyn PW (uroczystości pogrzebowe)