Terminy posiedzeń Senatu PW

Sala Senatu

W poniższej informacji publikujemy obowiązujące terminy posiedzeń Senatu Politechniki Warszawskiej w roku akademickim 2021/2022.

Posiedzenia Senatu PW odbędą się w następujących terminach:

XII posiedzenie w kadencji L - 22 września 2021 r.

XIII posiedzenie - 20 października 2021 r.

XIII posiedzenie - 27 października 2021 r. - wznowienie posiedzenia z dn. 20 października 2021 r.

XIV posiedzenie - 24 listopada 2021 r. (15 listopada 2021 r. - uroczyste posiedzenie Senatu w ramach obchodów Święta PW)

XV posiedzenie - 22 grudnia 2021 r.

XVI posiedzenie - 26 stycznia 2022 r.

XVII posiedzenie - 23 lutego 2022 r.

nadzwyczajne posiedzenie - 2 marca 2022 r.

XVIII posiedzenie - 23 marca 2022 r.

XIX posiedzenie - 27 kwietnia 2022 r.

XX posiedzenie - 25 maja 2022 r.

XXI posiedzenie - 22 czerwca 2022 r.

XXII posiedzenie - 21 września 2022 r.