Badanie satysfakcji użytkowników bibliotek PW

Zapraszamy użytkowników bibliotek Politechniki Warszawskiej do wyrażenia opinii o funkcjonowaniu jednostek Systemu Biblioteczno-Informacyjnego PW.

Ankieta satysfakcji użytkowników dostępna jest w wersji elektronicznej: http://ankieta.bg.pw.edu.pl/index.php/526651/lang-pl na stronie Biblioteki Głównej PW oraz w wersji drukowanej w każdej bibliotece. Jej wypełnienie zajmuje nie więcej niż 5 minut.

Uwagi Czytelników pozwolą lepiej dostosować się bibliotekom Politechniki Warszawskiej do oczekiwań społeczności Uczelni.

- Zależy nam na głosach wszystkich Państwa: pracowników, studentów, doktorantów. Im więcej wypełnionych ankiet tym dokładniejsze wyniki badania – mówi Jolanta Stępniak, Dyrektor Biblioteki Głównej PW.

O wynikach Ankiety poinformujemy w czerwcowym Biuletynie PW.