Dekada Rady Doktorantów Politechniki Warszawskiej

21 marca 2015 odbyły się obchody 10-lecia Rady Doktorantów Politechniki Warszawskiej, która formalnie rozpoczęła swoją działalność wraz z wejściem w życie Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o Szkolnictwie Wyższym.

Samorządność doktorancką na Politechnice Warszawskiej zainicjowała Agata Jóźwicka, która była pierwszą przewodniczącą RDPW. Kolejne kroki stawiali:

  • Rafał Ruzik - przewodniczący w kadencjach 2006, 2007;
  • Maciej Szwast - przewodniczący w kadencji 2008;
  • Piotr Koza - przewodniczący w kadencji 2009;
  • Łukasz Adamkiewicz - przewodniczący w kadencjach 2010, 2011;
  • Sławomir Łapiński - przewodniczący w kadencjach 2012, 2013;
  • Anna Gayer - przewodnicząca w kadencji 2014, 2015.
Rada Doktorantów PW w kadencji 2015 wraz z byłymi przewodniczącymi i ich zarządami

Rada Doktorantów PW w kadencji 2015 wraz z byłymi przewodniczącymi i ich zarządami

Członkowie RDPW 2015 serdecznie podziękowali obecnym na uroczystości byłym przewodniczącym - Agacie Jóźwickiej, Piotrowi Kozie i Łukaszowi Adamkiewiczowi, a także członkom ich ówczesnych zarządów, za aktywną działalność na rzecz środowiska doktoranckiego oraz rzetelne i wytrwałe pełnienie powierzonych im funkcji.

Obchody 10-lecia RDPW były świetną okazją dla obecnych członków RDPW do wymiany doświadczeń z byłymi przewodniczącymi i ich zarządami. Uczestnicy spotkania odnaleźli w sobie nowe pokłady energii do działalności samorządowej, co niebawem zaowocuje zapewne nowymi projektami organizowanymi przez RDPW dla całej społeczności akademickiej.

Z działalnością RDPW można się zapoznać na stronach: www.doktoranci.pw.edu.pl i facebook.com/radadoktorantowpw.

Źródło: RDPW