Doktorantka z Wydziału Fizyki PW laureatką nagrody Chasman 2021

Maria Stefaniak, doktorantka Wydziału Fizyki PW, została laureatką Nagrody im. Renate W. Chasman, przyznawanej przez Brookhaven Women in Science (BWIS).

Nagroda Chasman jest przyznawana badaczkom prowadzącym prace z zakresu nauki, technologii, inżynierii i matematyki (STEM). Wyróżnienie ma przypominać o dokonaniach naukowych Renate Chasman (1932-1977) - fizyczki, która miała ogromny wpływ na rozwój fizyki akceleratorów cząstek.

Maria Stefaniak ukończyła studia inżynierskie i magisterskie w Politechnice Warszawskiej na Wydziale Fizyki. Studia doktoranckie realizuje w ramach programu podwójnego dyplomowania BGF Cotutelle w PW i Subatech-IMT Atlantique we Francji.

Praca naukowa doktorantki dotyczy analizy właściwości silnie oddziałującej materii oraz jej przemian między plazmą kwarkowo-gluonową (QGP) a stanem gazowym. Jedną z metod umożliwiających odtworzenie tak ekstremalnych warunków są ultrarelatywistyczne zderzenia ciężkich jonów, w wyniku których powstaje nowa materia. Badania takie są realizowane w eksperymencie STAR na akceleratorze RHIC w Brookhaven National Laboratory.

Maria Stefaniak bada zależności między dwoma efektami przepływów kolektywnych: eliptycznym v2 i trójkątnym v3. Są to obserwable charakteryzujące kształt i dynamikę rozszerzającej się nowo powstałej materii. Doktorantka zaobserwowała rosnące różnice między v3 protonów i antyprotonów wraz ze spadkiem energii zderzenia. Wykonała wiele testów eksperymentalne w celu weryfikacji proponowanych scenariuszy teoretycznych wyjaśniających istnienie różnic między przepływem cząstek i antycząstek. Te unikatowe badania stanowią istotny punkt odniesienia dla teoretycznych studiów nad właściwościami materii.

Opiekunem naukowym Marii Stefaniak jest prof. Hanna Zbroszczyk z Wydziału Fizyki PW.

Wirtualna ceremonia wręczenia nagród odbędzie się 29 czerwca 2021 r.

Źródło: Wydział Fizyki PW