Laureaci Złotej Kredy 2020

Po raz jedenasty studenci Politechniki Warszawskiej wyróżnili najlepszych wykładowców. Oto lista laureatów Złotej Kredy.

Dla dydaktyków z Politechniki Warszawskiej to wyjątkowe wyróżnienie, bo przyznają je studenci. W tym roku, ze względu na obostrzenia związane z pandemią, nie odbyła się tradycyjna gala, podczas której zwycięzcy odbierają nagrody. Nie zmienia się jednak uznanie dla zaangażowania i pasji tych, którzy przekazują wiedzę i inspirują do pracy. 

Oto najlepsi prowadzący wykłady, ćwiczenia, laboratoria i projekty, zajęcia w języku angielskim oraz - po raz pierwszy w historii - zajęcia zdalne:

Wydział Administracji i Nauk Społecznych

 • Najlepszy prowadzący wykłady: ks. dr Jacek Połowianiuk
 • Najlepszy prowadzący ćwiczenia/laboratoria/projekty: dr inż. Krzysztof Urbaniak
 • Najlepsza prowadząca zajęcia zdalne: dr hab. Anna Zalcewicz, prof. uczelni

Wydział Architektury

 • Najlepsza prowadząca wykłady: dr inż. arch. Anna Agata Wagner
 • Najlepszy prowadząca ćwiczenia/laboratoria/projekty: dr inż. Ireneusz Cała
 • Najlepsza prowadząca zajęcia w języku angielskim: dr inż. arch. Anna Tofiluk
 • Najlepsza prowadząca zajęcia zdalne: dr inż. arch. Monika Neff

Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku

 • Najlepszy prowadzący wykłady: dr inż. Andrzej Dzięgielewski
 • Najlepszy prowadzący ćwiczenia/laboratoria/projekty: dr Andrzej Pankowski
 • Najlepsza prowadząca zajęcia zdalne: mgr inż. Joanna Wójkowska

Wydział Chemiczny

 • Najlepszy prowadzący wykłady: dr hab. inż. Tadeusz Hofman, prof. uczelni
 • Najlepszy prowadzący ćwiczenia/laboratoria/projekty: dr hab. inż. Aldona Zalewska, prof. uczelni
 • Najlepsza prowadząca zajęcia zdalne: dr hab. inż. Wioletta Raróg-Pilecka, prof. uczelni

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

 • Najlepszy prowadzący wykłady: dr hab. inż. Marek Nałęcz, prof. uczelni
 • Najlepszy prowadzący ćwiczenia/laboratoria/projekty: mgr inż. Jacek Gambrych
 • Najlepsza prowadząca zajęcia w języku angielskim: dr inż. Joanna Matysiak
 • Najlepszy prowadzący zajęcia zdalne: dr hab. inż. Mariusz Rawski, prof. uczelni

Wydział Elektryczny

 • Najlepszy prowadzący wykłady: mgr inż. Michał Wiraszka
 • Najlepszy prowadzący ćwiczenia/laboratoria/projekty: mgr inż. Paweł Zawadzki
 • Najlepszy prowadzący zajęcia w języku angielskim: dr inż. Robert Szmurło
 • Najlepszy prowadzący zajęcia zdalne: mgr inż. Maciej Owsiński

Wydział Fizyki

 • Najlepszy prowadzący wykłady: prof. dr hab. Marek Wasiucionek
 • Najlepszy prowadzący ćwiczenia/laboratoria/projekty: dr inż. Tomasz Pietrzak
 • Najlepsza prowadząca zajęcia w języku angielskim: dr inż. Agnieszka Siemion
 • Najlepsza prowadząca zajęcia zdalne: dr inż. Monika Petelczyc

Wydział Geodezji i Kartografii

 • Najlepszy prowadzący wykłady: dr hab. Michał Kruczyk
 • Najlepsza prowadząca ćwiczenia/laboratoria/projekty: dr inż. Anna Fiedukowicz
 • Najlepszy prowadzący zajęcia zdalne: dr inż. Jacek Marciniak

Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

 • Najlepszy prowadzący wykłady: dr inż. Jacek Stasierski
 • Najlepszy prowadzący ćwiczenia/laboratoria/projekty: dr inż. Piotr Ziętek
 • Najlepszy prowadzący zajęcia w języku angielskim: mgr inż. Łukasz Krysiak
 • Najlepszy prowadzący zajęcia zdalne: dr inż. Piotr Narowski

Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej

 • Najlepszy prowadzący wykłady: prof. dr hab. inż. Marek Henczka
 • Najlepszy prowadzący ćwiczenia/laboratoria/projekty: dr inż. Krzysztof Wojtas
 • Najlepszy prowadzący zajęcia zdalne: dr hab. inż. Antoni Rożeń

Wydział Inżynierii Lądowej

 • Najlepszy prowadzący wykłady: dr inż. Cezary Ajdukiewicz
 • Najlepszy prowadzący ćwiczenia/laboratoria/projekty: dr inż. Jan Pełczyński
 • Najlepszy prowadzący zajęcia zdalne: mgr inż. Karol Bołbotowski

Wydział Inżynierii Materiałowej

 • Najlepszy prowadzący wykłady: prof. dr hab. inż. Marcin Leonowicz
 • Najlepsza prowadząca ćwiczenia/laboratoria/projekty: dr inż. Emilia Skołek
 • Najlepszy prowadzący zajęcia w języku angielskim: dr inż. Rafał Wróblewski
 • Najlepsza prowadząca zajęcia zdalne: prof. dr hab. inż. Małgorzata Lewandowska

Wydział Inżynierii Produkcji

 • Najlepsza prowadząca wykłady: dr Magdalena Bylińska
 • Najlepsza prowadząca ćwiczenia/laboratoria/projekty: mgr inż. Ewa Kołodziejuk
 • Najlepszy prowadzący zajęcia w języku angielskim: dr inż. Radosław Morek
 • Najlepszy prowadzący zajęcia zdalne: dr hab. inż. Georgij Petriaszwili, prof. uczelni

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

 • Najlepsza prowadząca wykłady: dr hab. inż. Anna Dembińska, prof. uczelni
 • Najlepszy prowadzący ćwiczenia/laboratoria/projekty: dr inż. Paweł Naroski
 • Najlepszy prowadzący zajęcia w języku angielskim: dr Jan Spaliński
 • Najlepszy prowadzący zajęcia zdalne: mgr inż. Michał Zwierzyński

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

 • Najlepszy prowadzący wykłady: dr hab. inż. Jacek Szumbarski, prof. uczelni
 • Najlepsza prowadząca ćwiczenia/laboratoria/projekty: mgr inż. Anna Junosza-Szaniawska
 • Najlepszy prowadzący zajęcia w języku angielskim: mgr Piotr Figurny
 • Najlepszy prowadzący zajęcia zdalne: dr hab. inż. Piotr Marek

Wydział Mechatroniki

 • Najlepszy prowadzący wykłady: dr inż. Kamil Stefko
 • Najlepsza prowadząca ćwiczenia/laboratoria/projekty: dr inż. Alicja Siewnicka
 • Najlepsza prowadząca zajęcia w języku angielskim: dr inż. Anna Sibilska-Mroziewicz
 • Najlepszy prowadzący zajęcia zdalne: dr inż. Adam Styk

Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku

 • Najlepsza prowadząca wykłady: dr Izabela Józefczyk
 • Najlepsza prowadząca ćwiczenia/laboratoria/projekty: mgr Magdalena Kapela
 • Najlepsza prowadząca zajęcia zdalne: dr Katarzyna Osiecka

Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych

 • Najlepszy prowadzący wykłady: prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kurnik
 • Najlepszy prowadzący ćwiczenia/laboratoria/projekty: dr inż. Grzegorz Linkiewicz
 • Najlepszy prowadzący zajęcia w języku angielskim: dr inż. Piotr Piórkowski
 • Najlepszy prowadzący zajęcia zdalne: dr inż. Sebastian Korczak

Wydział Transportu

 • Najlepszy prowadzący wykłady: dr inż. Grzegorz Dobrzyński
 • Najlepsza prowadząca ćwiczenia/laboratoria/projekty: mgr Joanna Chmielewska
 • Najlepszy prowadzący zajęcia w języku angielskim: dr hab. inż. Mariusz Izdebski, prof. uczelni
 • Najlepszy prowadzący zajęcia zdalne: mgr inż. Karol Nehring

Wydział Zarządzania

 • Najlepsza prowadząca wykłady: dr hab. inż. Katarzyna Rostek, prof. uczelni
 • Najlepsza prowadząca ćwiczenia/laboratoria/projekty: dr inż. Justyna Smagowicz
 • Najlepsza prowadząca zajęcia zdalne: dr hab. inż. Liliana Hawrysz

Źródło: BPiI PW