MNiSW przybliża losy absolwentów szkół wyższych

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wdrożyło właśnie ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych (ELA). Podobne badania prowadzi również Biuro Karier Politechniki Warszawskiej.

Na podstawę systemu składają się raporty automatyczne. Głównym źródłem przedstawianych w nich informacji są dane administracyjne pochodzące z systemu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz z systemu POL-on. Na przeprowadzenie monitoringu pozwoliła nowelizacja ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, która weszła w życie 1 października 2014 r. Pierwszym rocznikiem objętym badaniem są osoby, które ukończyły studia w 2014 r.

Raporty - opublikowane na stronie: http://absolwenci.nauka.gov.pl/ - obejmują zarówno zestawienia ogólnopolskie, jak i dla poszczególnych uczelni.

Politechnika Warszawska – Studia I stopnia
Politechnika Warszawska – Studia II stopnia
Politechnika Warszawska – Studia jednolite magisterskie

Raporty Biura Karier Politechniki Warszawskiej wraz z ankietą umożliwiającą udział w anonimowym badaniu monitorującym karierę zawodową absolwenta PW dostępne są TUTAJ.

Źródło: MNiSW