Menadżer Start-upu dla studentów PW - rekrutacja

Do 6 grudnia 2020 r. studenci Politechniki Warszawskiej zainteresowani rozwojem kompetencji menadżerskich, personalnych i społecznych mogą zgłosić się do programu „Menadżer Start-upu”, organizowanego przez Inkubator Innowacyjności PW. 

Program umożliwia rozwój kompetencji niezbędnych w zarządzaniu projektami biznesowymi o wysokim stopniu ryzyka. „Menadżer Start-upu” to praktyczne warsztaty oraz szkolenia online, które ułatwią przejście ze świata akademickiego do środowiska korporacyjnego i start-upowego. Zwiększą kompetencje dotyczące operacyjnego zarządzania firmą i możliwość zatrudnienia w firmach poszukujących wykwalifikowanych menadżerów z umiejętnościami w zakresie zwinnego zarządzania projektami.

O przyjęciu decyduje posiadanie statusu studenta czterech ostatnich semestrów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia w Politechnice Warszawskiej (w tym obcokrajowcy), motywacja do wzięcia udziału w programie oraz zaangażowanie w kole naukowym lub innej organizacji studenckiej.

Aplikacja poprzez formularz rejestracyjny. Udział w programie jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.

Program „Menadżer Start-upu” organizowany jest w ramach projektu „NERW PW. Nauka - Edukacja - Rozwój - Współpraca”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowe informacje o programie dostępne są TUTAJ>>

Źródło: Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW