Nagrody Ministra Inwestycji i Rozwoju w dziedzinie geoinformacji

28 czerwca 2019 r. Minister Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieciński wręczył nagrody za prace dyplomowe, rozprawy doktorskie i habilitacyjne, publikacje oraz innowacyjne rozwiązania w dziedzinie geoinformacji. Wśród wyróżnionych znalazły się osoby związane z Politechniką Warszawską.

Do konkursu zgłoszono łącznie 28 wniosków spełniających wymogi formalne - 19 prac dyplomowych, trzy rozprawy doktorskie i habilitacyjne, dwie krajowe publikacje oraz cztery innowacyjne rozwiązania w zakresie geoinformacji.

W gronie nagrodzonych znalazły się osoby związane z Politechniką Warszawską:

Nagroda Ministra Inwestycji i Rozwoju w kategorii prace inżynierskie

  • „Wykorzystanie lotniczego skanowania laserowego oraz dopasowania zdjęć lotniczych i scen satelitarnych w modelowaniu 3D wybranego obszaru Warszawy” - autorki: Klaudia Kapeluszna i Paulina Syrkosz, promotor: dr inż. Krzysztof Bakuła, Wydział Geodezji i Kartografii, Politechnika Warszawska;

Nagroda Ministra Inwestycji i Rozwoju w kategorii prace magisterskie

  • „Analiza możliwości transformacji struktury typów danych zgodnych z obowiązującą normą PN-EW ISO 19107:2010 struktury typów zgodnych z nową propozycją normy” - autor: Andrzej Szeszko, promotor: dr inż. Zenon Parzyński, Wydział Geodezji i Kartografii, Politechnika Warszawska;
  • „Harmonizacja i integracja struktur informacyjnych na podstawie wybranych przykładów” - autorki: Anita Dylik i Magdalena Grudzień, promotor: dr inż. Zenon Parzyński, Wydział Geodezji i Kartografii, Politechnika Warszawska;
  • „Wykorzystanie technologii GIS w analizie zielonej i błękitnej infrastruktury dla obszaru zurbanizowanego i podmiejskiego” - autorki: Weronika Tulkowska i Monika Władyka, promotor: dr inż. Joanna Pluto-Kossakowska, Wydział Geodezji i Kartografii, Politechnika Warszawska;

Nagroda Ministra Inwestycji i Rozwoju w kategorii rozprawy doktorskie

  • „Opracowanie metody wyznaczania rozdzielczości geoinformacyjnej w cyfrowym modelu topograficznym” - autor: Bartłomiej Jan Bielawski, promotor: dr hab. inż. Robert Olszewski, prof. PW, Wydział Geodezji i Kartografii, Politechnika Warszawska.

Źródło: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju